Eerste tender DHI-regeling opent op 1 februari 2018


De eerste DHI-tender voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies opent 1 februari 2018 en sluit naar verwachting op 29 maart 2018 15.00 uur.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil met de DHI-regeling het aantal Nederlandse mkb-ondernemingen dat succesvol internationaliseert, verhogen en versterken. Voorheen was de regeling gericht op internationalisering in opkomende markten en ontwikkelingslanden, nu komen ook projecten in Europa in aanmerking.

De regeling biedt subsidie voor drie typen projecten:

  • Demonstratieprojecten: voor demonstraties (door middel van testopstellingen) van technologie, kapitaalgoed of dienst in een van de DHI-landen, met als doel potentiële klanten te werven.
  • Haalbaarheidsstudies: gericht op export naar, dus investering door, een buitenlandse klant. Deze klant mag ook een buitenlandse overheid zijn. De haalbaarheidsstudie leidt tot een projectontwerp of businessplan.
  • Investeringsvoorbereidingsstudies: onderzoek naar de technische en commerciële mogelijkheden voor eigen investering in het buitenland.

Doelgroep

Dit is een regeling voor Nederlandse (mkb-)bedrijven, eventueel in samenwerkingsverband, die willen investeren in of exporteren naar het buitenland.

Bijdrage

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Voor demonstratieprojecten geldt een maximale subsidie van € 200.000. Voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies kan maximaal € 100.000 worden aangevraagd.

Deadline

De DHI-tender sluit op 29 maart 2018 om 15.00 uur. Er geldt het tenderprincipe: alle aanvragen die voor de deadline binnen zijn, worden beoordeeld; de sterkste aanvragen zullen worden gehonoreerd.

Ziet u kansen voor uw eigen onderneming? Neem dan contact op met uw adviseur bij Berenschot of met Ingrid van Straten via 030-291 6874 (secretariaat).