Eerste tender open voor RAAK-mkb


De regeling Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie (RAAK) bevordert de samenwerking tussen het mkb en hogescholen. Het doel van de regeling is kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van het mkb te vergroten.

Doel

Het doel van deze regeling is samenwerking gericht op kennisontwikkeling, -uitwisseling en -toepassing. In netwerken van hogescholen, kennisinstellingen en mkb’s wordt onderzoek uitgevoerd op basis van de vraag vanuit het mkb. De keuze van het onderwerp staat vrij. Het resultaat van het onderzoek moet praktisch toepasbaar in de beroepspraktijk. Het onderzoek moet een bijdrage leveren aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs.

Doelgroep

De aanvrager is een door de overheid bekostigde hogeschool. De aanvraag wordt ondersteund door een consortium van minimaal zes mkb’s, aangevuld met een brancheorganisatie of andere organisatie die het stimuleren van innovatie in het mkb in haar doelstellingen heeft staan.

Zzp’ers kunnen deelnemen aan het consortium wanneer zij deel uitmaken van een collectief dat zich aantoonbaar richt op innovatie en/of economische groei.

Voorwaarden

Het project mag maximaal twee jaar duren en moet starten tussen 1 juli 2020 en 1 januari 2021.

Subsidie

Er kan maximaal € 300.000 worden aangevraagd per project. Deelnemers dienen te voorzien in een cofinanciering die minstens 50% van de totale projectkosten bedraagt.

Deadline

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 3 maart 2020 14.00 uur.