Eurostars-programma weer open tot en met 13 februari 2020


Eurostars is een Europees innovatieprogramma dat (internationale) marktgerichte R&D-projecten op bijna alle technologiegebieden cofinanciert. Internationale samenwerking is het sleutelwoord. In een typisch Eurostars-project werken organisaties samen uit drie tot vier verschillende landen. Naast de meeste Europese landen zijn ook Canada, Zuid-Korea en Zuid-Afrika aan Eurostars verbonden.

Doelgroep

Het programma is specifiek gericht op mkb-bedrijven. In aanmerking komen internationale R&D-projecten die openstaan voor andere deelnemers, zoals universiteiten, onderzoeksinstellingen en grote bedrijven. De projecten moeten ook marktgeoriënteerde R&D-activiteiten omvatten, gericht op commerciële resultaten op de korte en middellange termijn. De bedrijven moeten minimaal 10% van hun jaaromzet investeren in R&D. Grotere organisaties kunnen als partner deelnemen aan het project, zolang de samenwerking in balans is en de nadruk op het mkb ligt.

Voorwaarden

  • Aanvragen moeten worden ingediend door minstens twee partners die gevestigd zijn in ten minste twee verschillende Eurostars-landen.
  • Het project moet worden geleid door een mkb-bedrijf dat minimaal 10% van zijn jaaromzet investeert in R&D.
  • Het project heeft betrekking op een willekeurig technologisch gebied, maar dit moet altijd een civiele doelstelling hebben en gericht zijn op de ontwikkeling van een nieuw product, proces of dienst.
  • Het project moet binnen 36 maanden voltooid moet zijn. De introductie van de projectresultaten moet binnen 24 maanden na voltooiing van het project plaatsvinden.

Subsidie

De subsidiebijdrage is afhankelijk van het type organisatie en het soort activiteiten.

Deadline

De aanvraagronde sluit op 13 februari 2019 20.00 uur.