Extra budget voor R&D-samenwerkingsprojecten MIT Zuid-Holland


De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is gericht op innovatie in de negen topsectoren: Agri & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, HTSM & ICT, Life Sciences & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water.

Individuele mkb-ondernemingen kunnen nog subsidie aanvragen voor R&D-samenwerkingsprojecten. De aanvraag moet door minimaal twee mkb-ondernemingen worden ingediend.

MIT-R&D-samenwerkingsproject

Een R&D-project is gericht op vernieuwing van producten, processen of diensten. R&D-samenwerkingsprojecten worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van ten minste twee mkb-ondernemingen. Looptijd van een R&D-samenwerkingsproject is maximaal 2 jaar.

Subsidie

Bij een R&D-samenwerkingsproject bedraagt de subsidie 35% van de projectkosten, met een maximale bijdrage van € 200.000 per project (maximaal € 100.000 per deelnemer).

Deadline

Een aanvraag voor een R&D-samenwerkingsproject kan nog worden ingediend tot en met 7 september 2017 op basis van tendering.

Ziet u kansen voor uw eigen onderneming? Neem dan contact op met uw adviseur bij Berenschot of met Irma van Roest via 030-291 6874 (secretariaat).


Meer subsidieregelingen?