Fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken (MIA en Vamil)


Met de regelingen Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Milieu milieuvriendelijke investeringen. Op de nieuwe Milieulijst 2017 staan alle milieuvriendelijke technieken die voor de beide regelingen in aanmerking komen.

Voorwaarden

Om van een van beide regelingen gebruik te kunnen maken, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Investeringen staan op de Milieulijst;
  • Investeringen bedragen ten minste € 2.500 per aanvraag;
  • Aanvragen kan tot uiterlijk 3 maanden na het plaatsen van de order.

Bijdrage

De MIA-regeling biedt een investeringsaftrek van maximaal 36% van het investeringsbedrag. Die komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. De Vamil-regeling biedt u de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een door uzelf te bepalen tijdstip af te schrijven. Voor een groot aantal investeringen is het mogelijk het MIA- en Vamil-voordeel te combineren.

Deadline

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend, maar uiterlijk 3 maanden na het plaatsen van de order.

Uw milieuvriendelijke techniek op de Milieulijst

Heeft u een vernieuwende milieuvriendelijke techniek ontwikkeld? Dien dan een voorstel in om uw product op te nemen op de volgende Milieulijst. Door de financiële drempel voor ondernemers te verlagen, vergroot u uw marktkansen.

Ziet u kansen voor uw eigen onderneming? Neem dan contact op met uw adviseur bij Berenschot of met Irma van Roest via 030-291 6874 (secretariaat).