Horizon 2020 - Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) 2017

Gepubliceerd op 10 mei 2017

Deze Europese regeling is gericht op onderzoeks- en innovatieprojecten, die bijdragen aan de transitie naar een biobased economie.

De call van dit jaar omvat 16 onderwerpen, op het gebied van het:

  • bevorderen van nieuwe, duurzame grondstoffen om zowel de bestaande als nieuwe biomassa-waardeketen te voeden
  • optimaliseren van efficiënte verwerking voor geïntegreerde bioraffinaderijen
  • ontwikkelen van innovatieve biobased producten voor specifieke markttoepassingen
  • versnellen van de marktontwikkeling voor biobased producten en toepassingen.

Voor een gedetailleerd overzicht van de onderwerpen verwijzen wij naar de website van de Europese Commissie.

Doelgroep

Aanvragen kunnen worden ingediend door samenwerkingsverbanden waarin de gehele biobased waardeketen samenwerkt: primaire productie- en verwerkingsindustrieën, consumentenmerken, mkb, onderzoeks- en technologiecentra en universiteiten. De exacte voorwaarden verschillen per onderwerp.

Budget

De subsidie bedraagt 100% van de projectkosten. Een projectomvang van circa € 7 miljoen geldt als richtlijn. Er is een totaalbudget van € 81 miljoen beschikbaar voor deze call.

Deadline

Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 7 september 2017 tot 17.00 uur.


Meer subsidieregelingen?