Innovatiekrediet voor technologische ontwikkelingen


Deze regeling versterkt de innovatiekracht van bedrijven om zo duurzame groei van de Nederlandse economie te stimuleren.

Doelgroep

In aanmerking komen in Nederland gevestigde ondernemers die risicovolle technische en klinische ontwikkelingsprojecten uitvoeren. Het moet gaan om voor Nederland nieuwe producten, processen of diensten die een zeer goed marktperspectief hebben.

Voorwaarden

  • Het project moet een technisch of klinisch ontwikkelingsproject zijn.
  • Het project moet binnen vijf jaar leiden tot een marktrijp product, proces of dienst.
  • De minimale subsidiabele kosten moeten € 150.000 zijn.

Krediet

Het innovatiekrediet betreft een risicodragende lening. Slaagt het project, dan wordt de lening, inclusief opgebouwde rente, binnen 10 jaar terugbetaald. Na afloop van het project wordt het krediet vastgesteld en begint de aflossing. U lost minstens éénmaal per kwartaal af. De rente voor nieuwe technische ontwikkelingsprojecten is gewoonlijk 7% en voor nieuwe klinische ontwikkelingsprojecten 10%. Het verstrekte geld kan worden kwijtgescholden als het project mislukt of moet stoppen om commerciële redenen.

De hoogte van het krediet hangt af van de omvang van het bedrijf en of er sprake is van een samenwerking met een kennisinstelling of een ander bedrijf.

Omvang onderneming

Kredietpercentage zónder samenwerking

Kredietpercentage mét samenwerking

Klein

45

50

Middel

35

50

Groot

25

40

Het maximale bedrag per ontvanger bedraagt € 5 miljoen voor een klinisch ontwikkelingsproject en € 10 miljoen voor een technisch ontwikkelingsproject.

Deadline

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2020. Er geldt het ‘first come, firste serve’-principe.