INTERREG 2 Zeeën-programma geopend


Het INTERREG 2 Zeeën-programma bevordert innovatieve, internationale samenwerking tussen bedrijven en instituten uit de kustregio’s langs het Kanaal tussen het Europese vasteland en Engeland.

Doel

Met dit programma wil Europa de innovatie- en concurrentiekracht in deze regio versterken. Het programma richt zich specifiek op de volgende vier thema’s:

  1. Slimme industrie en technologische innovatie

Met bijzondere aandacht voor de sectoren transport, havens, water-/milieutechnologieën, agro-food, life sciences & gezondheid, communicatie, digitale en creatieve industrie en maakindustrie.

  1. CO2-reductietechnologieën

Gedacht kan worden aan hernieuwbare energie, of CO2-reductie in transport, agricultuur, maakindustrie en gebouwen.

  1. Adaptieve capaciteit voor klimaatverandering

Aandachtspunten zijn: stijgende zeespiegel, overstromingen, versnelde afbreuk van de kust, verzuring van water, stijgende watertemperatuur en versterking van klimaatschommelingen (bijvoorbeeld hevige regen en langdurige droogte).

  1. Grondstofefficiëntie

Gericht op de grondstoffen land en bodem, mineralen en metalen, water en mariene hulpbronnen.

Voorwaarden

  • Alle partijen in het samenwerkingsverband moeten gevestigd zijn in het programmagebied.
  • Het (internationale) samenwerkingsverband moet bestaan uit één of meer mkb-bedrijven en ten minste één partij uit Engeland, dit laatste om zeeoverstijgende samenwerking te stimuleren.
  • Het project moet aansluiten bij een van de vier bovengenoemde thema’s.

Bijdrage

De subsidie bedraagt maximaal 60% van de totale kosten van het project en kent geen voorgeschreven minimum- of maximumbedrag.

Deadline

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 2 mei 2018. Het betreft een tweestapsprocedure. Bij positieve beoordeling van de aanvraag mag een meer uitgewerkt projectvoorstel worden ingediend. Dit kan vanaf 8 augustus, de deadline is nog niet bekend. Naar verwachting is dit de laatste call binnen dit programma.

Ziet u hier kansen voor uw eigen onderneming, neem dan contact op met uw adviseur bij Berenschot of met John Eisses via ons secretariaat: 030-291 6874.