INTERREG VB Noordwest-Europa 2014-2020


De volgende oproep opent op 26 maart 2018 en sluit op 26 april 2018.

Doel

De Europese subsidieregeling INTERREG is bedoeld voor innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken. INTERREG stimuleert samenwerking in Europa voor meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten.

INTERREG bestaat uit verschillende programma's, onderverdeeld naar grootte van het samenwerkingsgebied en naar regio's in Europa.

Doelgroep

De regeling is gericht op grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. Zowel kleine als grote, publieke als private, for-profit- als non-profitorganisaties en kennisinstellingen kunnen aan een INTERREG-project meedoen, zolang zij gevestigd zijn in de programmaregio Noordwest-Europa: in delen van Groot-Brittannië, Ierland, België, Luxemburg, Zwitserland en delen van Frankrijk, Duitsland en Nederland (alle provincies met uitzondering van Friesland, Groningen en Drenthe).

Voorwaarden

  • Grensoverschrijdende samenwerking is vereist, projecten moeten worden uitgevoerd door samenwerkingen bestaande uit partijen uit minimaal drie verschillende landen.
  • Alle partners moeten zijn gevestigd in de programmaregio.
  • Projecten moeten gericht zijn op een van de prioriteiten binnen het programma:
  • Versterking van de innovatiecapaciteit van regio’s en organisaties.
  • Versnellen van de overgang naar een koolstofarme economie.
  • Efficiënt gebruik van grondstoffen en materialen.

Budget en bijdrage

De bijdrage is 60% van de subsidiabele kosten.

Deadline

De call zal open staan van 26 maart tot en met 26 april 2018.

Ziet u kansen voor uw eigen onderneming? Neem dan contact op met uw adviseur bij Berenschot of met Irma Oosterom-van Roest via 030-291 6874 (secretariaat).