Kansen voor West ll: innovatie en CO2-reductie in West-Nederland


Het doel van het doorlopende EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) West-Nederland (provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), ook wel Kansen voor West ll genoemd, is het stimuleren van investeringen in onderzoek en ontwikkeling, toepassing van hernieuwbare energiebronnen en investeringen in energie-efficiëntie. Dit betreft het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie, en koolstofarme economie in alle bedrijfstakken.

Voorwaarden

Samenwerking tussen mkb-bedrijven en kennisinstellingen is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidie. Ook moeten de projecten een bijdrage leveren aan het versterken van de regionale samenhang. Daarbij wordt een project gericht op innovatie of koolstofarme economie beoordeeld op:

  • de mate van innovativiteit;
  • de kwaliteit van de businesscase;
  • de kwaliteit van de aanvraag; en
  • de mate waarin deze bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.

Subsidie

Voor een project dat gericht is op innovatie of koolstofarme economie, bedraagt de subsidie maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten.

Deadline

Dit programma loopt nog tot en met 2023, maar naar verwachting worden in 2020 de laatste subsidies verstrekt. Met regelmaat wordt het programma opengesteld voor aanvragen. Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, volgens het principe ‘first come first serve’.