Max. €10.000 subsidie met Innovatievoucher Overijssel


De provincie Overijssel staat open voor aanvragen voor een Innovatievoucher. Deze vouchers kunnen worden ingezet voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, voor het inschakelen van een daarin ervaren partij, ten behoeve van een innovatietraject,. De innovatievouchers vertegenwoordigen een waarde van maximaal € 10.000.

Doel

Het doel van deze regeling is om innovatie binnen het mkb te bevorderen.

Doelgroep

Voor de innovatievoucher komen in aanmerking:

- mkb-bedrijven in Overijssel die een haalbaarheidsstudie willen laten uitvoeren door een kennisinstelling, innovatiefaciliteit, onderwijsinstelling of een groot bedrijf met R&D-faciliteiten. Deze uitvoerende partij kan zowel binnen als buiten Overijssel zijn gevestigd

- mkb-bedrijven buiten Overijssel die een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren door een dergelijke partij uit Overijssel.

Subsidie

De waarde van de innovatievoucher bedraagt ten hoogste 50% van de kosten voor de haalbaarheidsstudie, met een maximum van:

- €10.000 voor aanvragers van binnen Overijssel die de haalbaarheidsstudie laten uitvoeren binnen Overijssel

- € 7.500 voor aanvragers van binnen Overijssel die de haalbaarheidsstudie laten uitvoeren buiten Overijssel

- € 7.500 voor aanvragers van buiten Overijssel die de haalbaarheidsstudie laten uitvoeren door een partij uit Overijssel.

Deadline en budget

Voor deze regeling geldt het principe first come, first serve: aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. Subsidie wordt verstrekt aan goedgekeurde aanvragen zolang er nog budget is.

Het beschikbare budget bedraagt € 225.000 voor bedrijven die zijn gevestigd in Overijssel en € 75.000 voor bedrijven van buiten de provincie.

Ziet u hier kansen voor uw eigen onderneming, neem dan contact op met uw adviseur bij Berenschot, of met Irma Oosterom-van Roest (06-23916751).