MIT-regeling binnenkort opengesteld

Gepubliceerd op 24 maart 2017

De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is gericht op innovatie in de negen topsectoren: Agri & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, HTSM & ICT, Life Sciences & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water.

Individuele mkb-ondernemingen kunnen subsidie aanvragen voor innovatieadvies- en haalbaarheidsprojecten; voor R&D-samenwerkingsprojecten moet de aanvraag door minimaal twee mkb-ondernemingen worden ingediend.

Innovatieadviesproject

Een mkb-ondernemer kan een innovatieadviesproject laten uitvoeren door een onafhankelijke adviesorganisatie, zoals Berenschot, of een kennisinstelling. Een innovatieadviesproject wordt uitgevoerd voorafgaand aan een innovatietraject en kan bestaan uit het beantwoorden van een kennis- en/of een adviesvraag. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 10.000.

MIT-haalbaarheidsproject

Een haalbaarheidsproject is gericht op het in kaart brengen van de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject. Bij een haalbaarheidsproject bedraagt de subsidie 40% van de projectkosten, met een maximale bijdrage van € 25.000.

MIT-R&D-samenwerkingsproject

Een R&D-project is gericht op vernieuwing van producten, processen of diensten. R&D-samenwerkingsprojecten worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van ten minste twee mkb-ondernemingen. Looptijd van een R&D-samenwerkingsproject is maximaal 2 jaar. Bij een R&D-samenwerkingsproject bedraagt de subsidie 35% van de projectkosten, met een maximale bijdrage van € 200.000 (maximaal € 100.000 per deelnemer).

Kennisvouchers voor mkb

Met een kennisvoucher kan een mkb-ondernemer een kennisvraag laten beantwoorden door een kennisinstelling. Een dergelijke vraag heeft betrekking op vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. De ondernemer benadert vervolgens een kennisinstelling die dit antwoord kan verzorgen.

Met de voucher kan de ondernemer 50% van de rekening van de kennisinstelling voldoen, mits hij binnen 4 maanden na ontvangst van de voucher een ondertekende opdracht of offerte heeft ontvangen van de kennisinstelling. De maximale waarde van de voucher is € 3.750.

Openstellingen en deadlines

  • Innovatieadviesproject, haalbaarheidsproject en kennisvoucher: 11 april t/m 7 september 2017 op basis van first come, first serve.

Let op! Het verleden leert dat deze regelingen vaak al op de eerste dag overtekend zijn. Vroege indiening is dus een must. Neem daarom tijdig contact met ons op.

  • R&D-samenwerkingsproject: 3 juli t/m 7 september op basis van tendering.

Ziet u kansen voor uw eigen onderneming? Neem dan contact op met uw adviseur bij Berenschot of met Irma van Roest via 030-291 6874 (secretariaat).


Meer subsidieregelingen?