MIT: aanvraagperioden regio Oost bekend

Gepubliceerd op 13 februari 2018

De aanvraagperioden voor de MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) voor regio Oost (provincies Overijssel en Gelderland) zijn bekend. De regeling kent dit jaar twee instrumenten: MIT-haalbaarheidsproject en MIT-R&D-samenwerkingsproject. Het voormalig instrument MIT-innovatieadviesproject, waarbij een mkb-ondernemer een innovatieadviesproject kon laten uitvoeren door een externe partij, is dit jaar afgeschaft.

Doelgroep

De MIT-regeling is gericht op mkb-ondernemingen die actief zijn in een van de negen topsectoren in Nederland. Dit zijn Agri & Food, Biobased, Chemie, Energie, HTSM & ICT, Life Sciences & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water.

Om in aanmerking te komen voor de MIT-regeling in regio Oost, dient het zwaartepunt van het project te liggen in deze regio.

Voorwaarden

De voorwaarden voor MIT 2018 worden in maart verwacht. In dit bericht staan de voorwaarden van 2017 vermeld. Hoewel die van 2018 naar verwachting vrijwel gelijk zullen zijn, is dat niet zeker.

  • MIT-haalbaarheidsproject

Bij een haalbaarheidsproject worden technische en economische risico’s van het beoogde innovatieproject in kaart gebracht. Aan een haalbaarheidsproject kunt u als individuele mkb-onderneming meedoen.

  • MIT-R&D-samenwerkingsproject

Bij een R&D-samenwerkingsverband van ten minste twee mkb-ondernemingen, gericht op vernieuwing van producten, processen of diensten, is sprake van een R&D-samenwerkingsproject. Voor een R&D-samenwerkingsproject moeten ten minste twee mkb-ondernemingen gezamenlijk een aanvraag indienen.

Bijdrage

De voorwaarden en subsidiepercentages voor MIT 2018 worden in maart verwacht. In dit bericht staan de getallen van 2017 vermeld. Hoewel die van 2018 naar verwachting vrijwel gelijk zullen zijn, is dat niet zeker. Het subsidiepercentage en het maximaal aan te vragen subsidiebedrag verschillen per projecttype:

  • MIT-haalbaarheidsproject

Hiervoor gold in 2017 een maximale subsidie van 40% van de projectkosten, met een maximale bijdrage van € 50.000.

  • MIT-R&D-samenwerkingsproject

In 2017 bedroeg de subsidie voor een R&D-samenwerkingsproject 35% van de projectkosten, tot een maximum bijdrage van € 350.000 per aanvraag.

Deadline

Aanvragen voor haalbaarheidsprojecten kunnen worden ingediend van 17 april tot en met 6 september 2018. De beoordeling gebeurt op basis van first come, first serve. De belangstelling voor deze regeling is altijd groot en de ervaring leert dat een aanvraag indienen op de dag van openstelling de beste kansen geeft. Het is dan ook van belang dat u op tijd aan de aanvraag begint.

Aanvragen voor R&D-samenwerkingsprojecten kunnen worden ingediend van 2 juli tot en met 6 september 2018. De beoordeling gebeurt op basis van tendering.

Meer weten?

Ziet u kansen of wilt u op de hoogte worden gehouden van MIT in uw regio? Neem dan contact op met uw Berenschot-adviseur of met Ingrid van Straten via 030 - 29 16 874.