MIT R&D-samenwerkingsprojecten


Van 2 juli tot 6 september kunnen binnen de MIT-regeling (MKB Innovatiestimulering Topsectoren) subsidieaanvragen worden ingediend voor R&D-samenwerkingsprojecten. De MIT-regeling is uitsluitend gericht op mkb-ondernemingen die actief zijn in een van de negen topsectoren in Nederland. Dit betreft: Agri & Food, Biobased, Chemie, Energie, HTSM & ICT, Life Sciences & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water.

Doelgroep

Aanvragen kunnen worden ingediend door samenwerkingsverbanden, bestaande uit ten minste twee mkb-ondernemingen, die actief zijn in één of meer van bovengenoemde topsectoren.

Voorwaarden

Een R&D-project is gericht op vernieuwing van producten, processen of diensten. Looptijd van een R&D-samenwerkingsproject is maximaal 2 jaar.

Bijdrage en subsidie

Subsidie bedraagt 35% van de projectkosten, met een maximale bijdrage van € 350.000 (maximaal € 100.000 per deelnemer).

N.B. De MIT-regeling is regionaal ingericht. Elke regio heeft een eigen loket. Regio-overstijgende projecten kunnen naar verwachting worden ingediend in de landelijke MIT-regeling, net als voorgaande jaren.

Meer weten?

Ziet u kansen of wilt u op de hoogte worden gehouden van MIT in uw regio? Neem dan contact op met uw Berenschot-adviseur of met Ingrid van Straten via 030 - 29 16 874.