MKB!dee binnenkort open voor alle mkb-ondernemers


De regeling Beleidsexperiment menselijk kapitaal, beter bekend als MKB!dee, zal vanaf 15 april weer openstaan voor aanvragen. Deze regeling heeft als doel het wegnemen van knelpunten die mkb-ondernemers belemmeren om te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig of toekomstig personeel.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door mkb-ondernemers of deelnemers in een samenwerkingsverband bestaande uit ondernemers, kennisinstellingen, brancheorganisaties of andere organisaties, waarbij ten minste 65% van het totaal aan deelnemers aan het samenwerkingsverband mkb-ondernemer is.

Voorwaarden

In aanmerking komen projecten die betrekking hebben op investeringen door mkb-ondernemers:

 • die leiden tot meer personeel in technische sectoren
 • in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering
 • in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie.

Bijdrage

De subsidie voor een mkb-ondernemer of een deelnemer in een samenwerkingsverband bedraagt 100% van de subsidiabele kosten en maximaal € 124.999. De totale subsidie voor alle deelnemers in een samenwerkingsverband bedraagt ten hoogste € 200.000.

Deadline

Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 april tot en met 27 augustus 2019. Aanvragen worden gerangschikt op basis van kwaliteit en passendheid.

Ondersteuning Berenschot

Berenschot kan u begeleiden bij de subsidieaanvraag, maar ook in de uitvoering van het project. Ondersteuning van onze experts op het gebied van arbeidsmarkt en human capital kan er als volgt uitzien:

Investeringen door mkb-ondernemers die leiden tot meer personeel in technische sectoren

Bijvoorbeeld:

 • verwerven van inzicht in uw kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan (toekomstig) personeel
 • in beeld brengen van de ontwikkelpotentie van het huidige personeel
 • verwerven van inzicht in de maatregelen (werving en selectie, binden en boeien, slimmer organiseren, etc.) die leiden tot meer technisch personeel
 • verwerven van inzicht in het beschikbare aanbod van potentiële werknemers op de arbeidsmarkt
 • opstellen van een concrete routekaart met maatregelen op maat die leiden tot meer technisch personeel
 • organiseren van samenwerkingsverbanden (met onderwijs en andere bedrijven in de regio) die leiden tot meer technisch personeel.

Investeringen door mkb-ondernemers in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering

Bijvoorbeeld:

 • verwerven van inzicht in de veranderende functies en rollen binnen uw organisatie als gevolg van digitalisering en robotisering
 • verwerven van inzicht in de gevolgen hiervan voor de competenties van werknemers
 • verwerven van inzicht in de ontwikkelbehoefte (kunnen/willen medewerkers meebewegen met de ontwikkeling, wat hebben ze nodig?)
 • opstellen van een concrete routekaart met maatregelen op maat die voorzien in een digitaal vaardiger personeelsbestand
 • voeren van de dialoog met werknemers over de nieuwe technologieën en daarmee samenhangende ontwikkelbehoefte
 • helpen bevorderen van de veranderingsbereidheid en leerintentie van werknemers
 • organiseren van samenwerkingsverbanden (onderwijs, andere bedrijven in de regio) gericht op het versterken van kennis en kunde van medewerkers.

Investeringen door mkb-ondernemers in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie

Bijvoorbeeld:

 • verwerven van inzicht in de veranderende functies en rollen binnen uw organisatie en regio als gevolg van de energietransitie
 • verwerven van inzicht in de gevolgen hiervan op de competenties van werknemers
 • verwerven van inzicht in de ontwikkelbehoefte (kunnen/willen medewerkers meebewegen met de ontwikkeling, wat hebben ze nodig?)
 • verwerven van inzicht in het beschikbare aanbod van potentiële werknemers op de arbeidsmarkt
 • opstellen van een concrete routekaart met maatregelen op maat die uw organisatie en personeel voorbereidt op de klimaat- en energietransitie
 • voeren van de dialoog met werknemers over de komende transitie en daarmee samenhangende ontwikkelbehoefte
 • organiseren van samenwerkingsverbanden die leiden tot meer technisch personeel
 • organiseren van samenwerkingsverbanden (onderwijs, andere bedrijven in de regio) gericht op het versterken van kennis en kunde van medewerkers.


Ziet u kansen voor uw eigen onderneming? Neem dan contact op met Irma Oosterom-van Roest (subsidieregeling) of met Martijn Röfekamp of Francel Vos (inhoudelijke invulling van de projecten), via 030-2916874 (secretariaat).