MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren 2019


De MIT-regeling is gericht op innovatie in de negen topsectoren, te weten agri & food, chemie, creatieve industrie, energie, HTSM & ICT, life sciences & health, logistiek, tuinbouw & uitgangsmaterialen en water.

Individuele mkb-ondernemingen kunnen subsidie aanvragen voor haalbaarheidsprojecten; voor R&D-samenwerkingsprojecten moet de aanvraag door minimaal twee mkb-ondernemingen worden ingediend.

MIT geldt voor heel Nederland. Voor de provincies Noord-Holland, Overijssel, Zuid-Holland, Noord-Nederland (Drenthe, Friesland en Groningen) en Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) zijn de volgende subsidies bekend:

MIT-haalbaarheidsproject

Een haalbaarheidsproject is gericht op het in kaart brengen van de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject. Bij een haalbaarheidsproject bedraagt de subsidie 40% van de projectkosten, met een maximale bijdrage van € 20.000.

MIT-R&D-samenwerkingsproject

Een R&D-project is gericht op vernieuwing van producten, processen of diensten. R&D-samenwerkingsprojecten worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van ten minste twee mkb-ondernemingen. Looptijd van een R&D-samenwerkingsproject is maximaal twee jaar. Bij een R&D-samenwerkingsproject bedraagt de subsidie 35% van de projectkosten en er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en grote R&D-samenwerkingsprojecten:

  • Kleine MIT-R&D-samenwerkingsprojecten: de maximale subsidie bedraagt € 200.000. Per deelnemer is dit minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000.
  • Grote MIT-R&D-samenwerkingsprojecten: de maximale subsidie bedraagt minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000. Per deelnemer is dit minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000.

Openstellingen en deadlines

  • Haalbaarheidsprojecten: 9 april t/m 10 september 2019 17.00 uur op basis van first come, first serve. Let op! Het verleden leert dat vroege indiening een must is. Deze regelingen zijn vaak al op de eerste dag overtekend. Neem dus tijdig contact met ons op.
  • R&D-samenwerkingsproject: 11 juni t/m 10 september 2019 17.00 uur op basis van tendering.

De voorwaarden kunnen per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur bij Berenschot.

Ziet u kansen voor uw eigen onderneming? Neem dan contact op met uw adviseur bij Berenschot of met Irma Oosterom-van Roest via 030-291 6874 (secretariaat).