Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)


De MIT-regeling is gericht op innovatie in de acht topsectoren: creatieve industrie, water, tuinbouw & uitgangsmaterialen, chemie & energie (inclusief biobased), life science & health, HTSM (en ICT), agri & food en logistiek.

Individuele mkb-ondernemingen kunnen subsidie aanvragen voor haalbaarheidsprojecten; voor R&D-samenwerkingsprojecten moet de aanvraag door minimaal twee mkb-ondernemingen worden ingediend.

MIT geldt voor heel Nederland. Voor de provincies Overijssel, Zuid-Holland, Noord-Nederland (Drenthe, Friesland en Groningen) en Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) zijn onderstaande subsidies bekend.

MIT-haalbaarheidsproject

Een haalbaarheidsproject is gericht op het in kaart brengen van de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject. Bij een haalbaarheidsproject bedraagt de subsidie 40% van de projectkosten, met een maximale bijdrage van € 20.000.

MIT-R&D-samenwerkingsproject

Een R&D-project is gericht op vernieuwing van producten, processen of diensten. R&D-samenwerkingsprojecten worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van ten minste twee mkb-ondernemingen. Looptijd van een R&D-samenwerkingsproject is maximaal twee jaar. Bij een R&D-samenwerkingsproject bedraagt de subsidie 35% van de projectkosten en er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en grote R&D-samenwerkingsprojecten:

  • Kleine MIT-R&D-samenwerkingsprojecten: de subsidie bedraagt minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000.
  • Grote MIT-R&D-samenwerkingsprojecten: de maximale subsidie bedraagt minimaal
    € 200.000 en maximaal € 350.000.

Openstellingen en deadlines

  • Haalbaarheidsprojecten: 7 april tot en met 10 september 2020 (17.00 uur) op basis van ‘first come, first serve’. Let op! Het verleden leert dat vroege indiening een must is. Deze regelingen zijn vaak al op de eerste dag overtekend. Neem dus tijdig contact met ons op.
  • R&D-samenwerkingsproject: 11 juni tot en met 10 september 2020 (17.00 uur) op basis van tendering.

De voorwaarden kunnen per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur bij Berenschot.