Nieuwe call voor Interreg-programma Euregio Maas-Rijn geopend


Binnen het Interreg-programma Euregio Maas-Rijn is een nieuwe oproep voor projectvoorstellen geopend. Dit programma richt zich op de volgende vier prioriteiten: innovatie, economie, sociale inclusie & opleiding en territoriale cohesie. Binnen alle vier de prioriteiten kunnen aanvragen worden ingediend.

Voor de genoemde prioriteiten gelden voor deze call onderstaande specifieke invullingen:

  • Innovatie: blockchaintechnologie.
  • Innovatie: overkoepelende projecten met als doel ‘stijging van het percentage mkb dat innovaties introduceert.
  • Economie: vergroten van het concurrentievermogen van mkb-bedrijven die door de COVID-19 crisis zijn getroffen.
  • Economie: een efficiënte omgang met hulpbronnen in het mkb.
  • Territoriale cohesie: het definiëren van specifieke indicatoren voor het monitoren van grensoverschrijdende samenwerking in het programmagebied ter realisering van de specifieke doelstelling ‘vermindering van de belemmerende werking van de grens voor inwoners en instellingen’.

Voor sociale inclusie en opleiding is geen specifieke scope aangegeven.

Doel

De Euregio Maas-Rijn wil zich met dit programma ontwikkelen tot een moderne kennisregio en een technologische top regio met een concurrerende economie en een hoge levenskwaliteit in een inclusieve gemeenschap die banen schept.

Doelgroep

De regeling is gericht op grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. Zowel regionale als lokale overheden, ondernemers (in het bijzonder het mkb), opleidings-en kennisinstellingen, intermediairs en overige relevantie organisaties kunnen aan een project meedoen, zolang zij gevestigd zijn in de programmaregio Maas-Rijn. Deze regio omvat delen van Nederland, België en Duitsland. Voor Nederland gaat het om Limburg en Zuidoost Noord-Brabant.

De subsidie kan worden aangevraagd door een lead partner. Rechtspersonen, eenmanszaken en personenvennootschappen in het samenwerkingsverband zijn de begunstigden van de subsidie.

Voorwaarden

  • Grensoverschrijdende samenwerking is vereist met minimaal twee rechtspersonen uit twee verschillende lidstaten uit het programmagebied (voor Nederland: Limburg en een deel van Noord-Brabant).
  • Projecten moeten gericht zijn op een van de prioriteiten binnen het programma: innovatie, economie, sociale inclusie en opleiding of territoriale cohesie.
  • Het project mag maximaal drie jaar duren, de start- en einddatum worden in de verleningsbeschikking opgenomen.

Budget en bijdrage

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. De budgetten per onderdeel zijn:

De bijdrage per project is niet gegeven, met uitzondering van:

  • Innovatie: € 1.400.000 voor één project op het gebied van blockchaintechnologie.
  • Territoriale cohesie: maximaal € 150.000 voor één project dat gericht is op het definiëren van specifieke indicatoren voor het monitoren van grensoverschrijdende samenwerking in het programmagebied ter realisering van de specifieke doelstelling ‘vermindering van de belemmerende werking van de grens voor inwoners en instellingen’.

Deadline

Conceptaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 14 september 2020 16:00 uur en tot en met 2 november 2020 16:00 uur.

Wilt u meer informatie over deze regeling of  bent u benieuwd of uw projectvoorstel in aanmerking komt, neem dan contact op met uw adviseur bij Berenschot, of met John Eisses via 06 - 51584278 of j.eisses@berenschot.nl.