Nieuwe openstelling: Hernieuwbare energietransitie


Deze regeling is een uitgebreid vervolg op de regeling Hernieuwbare energie. Er komen nu meer projecten in aanmerking dan voorheen. De regeling is gericht op onderzoek naar en ontwikkeling en demonstratie van innovatieve oplossingen die leiden tot kosteneffectieve CO2-reductie in 2030.

Voorwaarden

Hernieuwbare en niet-fossiele energiebronnen die in aanmerking komen, zijn: windenergie, zonne-energie, aerothermische (lucht), geothermische (bodem), hydrothermische (oppervlaktewater) energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas.

De belangrijkste voorwaarde is dat de projecten leiden tot een besparing die groter moet zijn dan de subsidie die wordt aangevraagd voor het project.

Subsidie

Het totale subsidiebudget is € 30 miljoen.

Deadline

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 september 2020 tot en met 31 maart 2021. Hierbij geldt het ‘first come, first serve’-principe.

Wilt u meer informatie over deze regeling of bent u benieuwd of de door u voorgenomen investeringen in aanmerking komen, neem dan contact op met uw adviseur bij Berenschot, of met Irma Oosterom-van Roest via 06 - 23 91 67 51 of i.oosterom-vanroest@berenschot.nl.