Nieuwe subsidieregelingen OP-Oost op komst

Gepubliceerd op 27 februari 2017

Er komen verscheidene nieuwe subsidieregelingen aan voor innovatieve projecten in Overijssel en Gelderland. Het gaat om een budget van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) dat in 2017 wordt ingezet voor het aanjagen van technische innovaties in de regio Oost-Nederland, ter versterking van de sectoren:
Agrofood, Health, HTSM en Energie- en Milieutechnologie.

Subsidieregeling voor grote R&D-samenwerkingsprojecten

Er komt een vernieuwde subsidieregeling voor grote R&D-samenwerkingsprojecten, die zal werken met drie tenders:

  1. Smart Industrie – 1 maart tot en met 9 mei 2017;
  2. Circulaire Economie – 15 april tot en met 20 juni 2017;
  3. Algemene Innovatie – 15 juli tot en met 3 oktober 2017.

De subsidie kan worden aangevraagd door minstens twee organisaties, waarvan minimaal één mkb-onderneming. Het project moet gericht zijn op de uitvoering van gezamenlijke experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling.

De activiteiten in de aanvraag moeten zijn gericht op de (S3-)sectoren Agro & Food, Health of High Tech Systemen & Materialen, al dan niet in combinatie met een andere S3-sector of ondersteunende sector. De subsidie bedraagt minimaal € 250.000 en maximaal € 2.000.000 per aanvraag, waarbij het subsidiepercentage maximaal 50% van de subsidiabele kosten is als de aanvrager een mkb-onderneming of kennisinstelling is. Als de aanvrager geen mkb-onderneming of kennisinstelling is, is het subsidiepercentage maximaal 40% van de subsidiabele kosten. Bij iedere subsidieaanvraag moet ook ten minste 25% van de activiteiten bestaan uit experimentele ontwikkeling.

Subsidieronde voor gewone en kleine R&D-samenwerkingsprojecten

In de zomer start er een nieuwe subsidieronde voor 'gewone' R&D-samenwerkingsprojecten (regionale MIT): 3 juli tot en met 7 september 2017. Deze is bedoeld voor innovatieprojecten waarin meerdere mkb-ondernemingen samenwerken met MIT.

Subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten (Research & Development) kan worden aangevraagd door twee of meer samenwerkende mkb-ondernemingen. De ondernemingen dienen gezamenlijk een experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling uit te voeren. Het R&D-samenwerkingsproject moet binnen twee jaar na subsidieverlening worden voltooid. Er wordt per project maximaal 35% subsidie verleend, met een maximum van € 200.000. Elke aanvrager kan maximaal € 100.000 subsidie aanvragen.

De eerdere subsidieregeling voor 'kleine' R&D-projecten, die kon worden aangevraagd tot eind februari 2017, krijgt geen vervolg.

Subsidie voor praktijkomgevingen en innovatienetwerken

Ten slotte worden ook de subsidieregeling voor Proeftuinen (innovatieve praktijkomgevingen) en de Cluster- en Netwerkregeling (voor vorming en uitbreiding van innovatienetwerken) dit jaar weer opengesteld voor aanvragen. Dit zijn opnieuw regelingen met doorlopende indieningsrondes op basis van ‘first come, first serve’.

  • Stimuleren proeftuinen: 1 maart 2017 tot en met 28 februari 2018.
  • Stimuleren clusters en netwerken: 1 maart 2017 tot en met 28 februari 2018.

Meer informatie over de regelingen vindt u op de site van OP Oost.

Ziet u kansen voor uw eigen onderneming? Neem dan contact op met uw adviseur bij Berenschot of met Irma van Roest via 030-291 6874 (secretariaat).


Meer subsidieregelingen?