NOW-regeling voor behoud van werkgelegenheid


Vanwege het coronavirus ervaren veel bedrijven een zware terugval in de omzet. De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) biedt werkgevers de mogelijkheid om hun werknemers zo veel mogelijk in dienst te houden voor de uren die zij werkten voorafgaand aan de terugval.

Werkgevers komen in aanmerking voor de subsidie indien ze een omzetdaling van 20% verwachten in een aaneengesloten periode van drie maanden tussen 1 maart en 31 juli 2020. De subsidie wordt per loonheffingsnummer verstrekt over de loonsom in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020. Dit geldt alleen voor de loonkosten van werknemers die in dienst zijn. De loonsom van januari 2020 is leidend bij het vaststellen van de subsidie en bedraagt per maand maximaal 90% hiervan.

Aanvragen kunnen van 14 april tot en met 31 mei 2020 worden ingediend bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering (UWV). Voor het indienen van de aanvraag is geen e-herkenning nodig.

Neem bij vragen contact op met uw eigen adviseur bij Berenschot of met John Eisses via 030-291 6874 (secretariaat). Of kijk op de website van het UWV, waar veelgestelde vragen worden beantwoord.