NWO opent call voor projectvoorstellen op het gebied van sleuteltechnologieën


Deze call is open voor voorstellen om fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek te doen naar innovatieve en baanbrekende technologieën binnen de acht clusters van sleuteltechnologieën, de technologieën van de toekomst:

 1. Chemical Technologies
 2. Digital Technologies
 3. Engineering and Fabrication Technologies
 4. Photonics and Light Technologies
 5. Advanced Materials
 6. Quantum Technologies
 7. Life Science Technologies
 8. Nanotechnologies

Doel

Het doel is de technologische basis in Nederland te versterken en de topsectoren in staat te stellen maatschappelijke uitdagingen op te lossen. De uitkomsten van het onderzoek moeten breed toepasbaar zijn en een grote impact hebben op de wetenschap en maatschappij. De call ondersteunt dit door middel van vier doelen:

 1. Nieuwe technologie
 2. Samenwerkingsrelaties
 3. Focus en massa (coherentie)
 4. Valorisatie

Doelgroep

Consortia van kennisinstellingen, publieke en private partners kunnen projectvoorstellen indienen. Er wordt ingediend door een hoofdaanvrager met minimaal één medeaanvrager. De hoofdaanvrager moet in dienst zijn van een kennisinstelling. Naast de aanvragers worden in het consortium ook deelnemers betrokken. Zo bestaat een consortium altijd uit minstens twee cofinanciers, mogelijk aangevuld met één of meer samenwerkingspartners.

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 70% van de totale kosten. Een onderzoeksvoorstel heeft een totale omvang van minimaal € 750.000 en maximaal € 2,5 miljoen. Er is een totaalbudget van € 11 miljoen beschikbaar. De rest van de financiering wordt ingebracht via de verplichte cofinanciering.

Deadline

De deadline voor het indienen van een passendheidsverklaring is 10 november 2020 14.00 uur. De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 19 januari 2021 14.00 uur en de deadline voor het indienen van volledige aanvragen is 18 mei 2021 14.00 uur.

Alle voorwaarden

 • Aanvragen worden ingediend door een hoofdaanvrager en minstens één medeaanvrager. De hoofdaanvrager dient een hoogleraar, universitair docent of andere onderzoeker in dienst van een kennisinstelling te zijn.
 • Daarnaast bestaat een consortium uit minstens twee cofinanciers.
 • De cofinanciering is verplicht en moet minstens 30% van het totale budget van de aanvraag zijn. Deze vult de overige financiering aan.
 • De maximale looptijd van het project is zes jaar.
 • Voor deze call is er mogelijkheid subsidie aan te vragen voor de volgende modules:
  • Personele kosten
  • Materiële kosten
  • Investeringen
  • Kennisbenutting
  • Internationalisering
  • Money follows Cooperation
  • Projectmanagement

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met John Eisses of Erik Teunissen.