OP Oost - Innovatie in Oost-Nederland


Het Operationeel Programma Oost (OP Oost) is hét subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen in de provincies Overijssel en Gelderland. Het programma valt onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het doel van OP Oost is dat bedrijven meer omzet kunnen halen uit nieuwe producten en tegelijkertijd om innovatie of een koolstofarme economie te stimuleren. Het deelplafond voor slimme CO2-reductie in Overijssel is mogelijk bereikt. Er is nog wel budget beschikbaar, maar als alles wordt toegekend wat is binnengekomen, is het plafond bereikt. De verwachting is echter dat er nog ingediende aanvragen af gaan vallen, waardoor later ingediende aanvragen alsnog in aanmerking kunnen komen voor de subsidie.

Hieronder de onderdelen op een rij.

OP Oost - slimme CO2-reductie

Doel van deze regeling is om activiteiten gericht op koolstofarme innovatie te stimuleren.

Doelgroep
Samenwerkingsverbanden van ten minste drie organisaties uit Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel), waarvan ten minste één partij een mkb-onderneming is. Een samenwerkingsovereenkomst maakt deel uit van de subsidieaanvraag.

Voorwaarden
In aanmerking komen activiteiten gericht op koolstofarme innovatie en op:

  • ontwikkeling en testen van nieuwe concepten en processen gericht op koolstofarme technologieën;
  • onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe financieringsmodellen;
  • ontwikkeling, testen of demonstreren van innovatieve technologieën;
  • experimentele ontwikkeling in een proeftuin gericht op (opschaling van) introductie van nieuwe milieu- en energietechnologie.

Bijdrage
De subsidie bedraagt 50% van de eigen projectkosten voor mkb-ondernemingen en voor kennisinstellingen die zich richten op industrieel onderzoek. Voor de overige partners en activiteiten geldt een subsidiepercentage van 40%. De totale projectsubsidie bedraagt minimaal € 350.000 en maximaal € 2 miljoen. Kleinere projecten komen in aanmerking voor de MIT-regeling.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend van 14 mei 2019 tot en met 29 februari 2020, volgens het principe van ‘first come, first serve’. Let op: het deelplafond voor dit onderdeel van het programma is mogelijk al bereikt. Neem contact op met uw Berenschot-adviseur om de mogelijkheden te toetsen.

OP Oost – Grote R&D-samenwerkingsprojecten

Doel van deze regeling is om samenwerking op het gebied van R&D te stimuleren. Op deze manier kan beter en sneller worden geïnnoveerd.

Doelgroep
Samenwerkingsverbanden van ten minste drie organisaties uit Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel), waarvan ten minste één partij een mkb-onderneming is. Een samenwerkingsovereenkomst maakt deel uit van de subsidieaanvraag.

Voorwaarden
In aanmerking komen innovatieve R&D-projecten die passen binnen een van de S3-sectoren (Agrofood, Health, HTSM en Energie- en milieutechnologie).

Bijdrage
De subsidie bedraagt 50% van de eigen projectkosten voor mkb-ondernemingen en voor kennisinstellingen die zich richten op industrieel onderzoek. Voor de overige partners en activiteiten geldt een subsidiepercentage van 40%. De totale projectsubsidie bedraagt minimaal € 350.000 en maximaal € 2 miljoen. Kleinere projecten komen in aanmerking voor de MIT-regeling.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend van 14 mei 2019 tot en met 29 februari 2020, volgens het principe van ‘first come, first serve’.

OP Oost – stimuleren proeftuinen

Doel van deze regeling is om samenwerking te stimuleren op het gebied van experimentele ontwikkeling in proeftuinen.

Doelgroep
Samenwerkingsverbanden van twee of meer organisaties uit Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel), waarvan ten minste twee partijen een mkb-onderneming zijn. Een samenwerkingsovereenkomst maakt deel uit van de subsidieaanvraag.

Voorwaarden
In aanmerking komen activiteiten gericht op:

  • het verrichten van minimaal twee verschillende experimentele ontwikkelingen in een proeftuin;
  • de exploitatie van de proeftuin waarin de experimentele ontwikkelingen worden verricht;
  • het upgraden van de proeftuin waarin de experimentele ontwikkelingen worden verricht;
  • algemene innovatie.

Bijdrage
De subsidie bedraagt maximaal 40% (experimentele ontwikkeling) of 50% (activiteiten gericht op de exploitatie of op het upgraden van de proeftuin) van de subsidiabele kosten met een minimum van € 200.000 en een maximum van € 600.000.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend van 14 mei 2019 tot en met 29 februari 2020, volgens het principe van ‘first come, first serve’.