OP Oost maakt regelingen 2019 bekend


Het Operationeel Programma Oost (OP Oost) is hét subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen in de provincies Overijssel en Gelderland. Het programma valt onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het doel van OP Oost is dat bedrijven meer omzet kunnen halen uit nieuwe producten en tegelijkertijd om innovatie of een koolstofarme economie te stimuleren. Naast de al eerder aangekondigde MIT zijn er drie subsidieregelingen aangekondigd voor het komende jaar.

OP Oost - slimme CO2-reductie

Doel van deze regeling is om activiteiten gericht op koolstofarme innovatie te stimuleren.

Doelgroep

Samenwerkingsverbanden van ten minste drie organisaties uit Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel), waarvan ten minste één partij een mkb-onderneming is. Een samenwerkingsovereenkomst maakt deel uit van de subsidieaanvraag.

Voorwaarden

In aanmerking komen activiteiten gericht op koolstofarme innovatie en op:

  • ontwikkeling en testen van nieuwe concepten en processen gericht op koolstofarme technologieën
  • onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe financieringsmodellen
  • ontwikkeling, testen of demonstreren van innovatieve technologieën
  • experimentele ontwikkeling in een proeftuin gericht op (opschaling van) introductie van nieuwe milieu- en energietechnologie.

Bijdrage

De subsidie bedraagt 50% van de eigen projectkosten voor mkb-ondernemingen en voor kennisinstellingen die zich richten op industrieel onderzoek. Voor de overige partners en activiteiten geldt een subsidiepercentage van 40%. De totale projectsubsidie bedraagt minimaal € 350.000 en maximaal € 2 miljoen. Kleinere projecten komen in aanmerking voor de MIT-regeling.

Deadline

Aanvragen kunnen worden ingediend van 14 mei 2019 tot en met 29 februari 2020. Er geldt first come, first serve.

OP Oost – grote R&D-samenwerkingsprojecten

Doel van deze regeling is om samenwerking op het gebied van R&D te stimuleren. Op deze manier kan beter en sneller worden geïnnoveerd.

Doelgroep

Samenwerkingsverbanden van ten minste drie organisaties uit Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel), waarvan ten minste één partij een mkb-onderneming is. Een samenwerkingsovereenkomst maakt deel uit van de subsidieaanvraag.

Voorwaarden

In aanmerking komen innovatieve R&D-projecten die passen binnen een van de S3-sectoren (Agrofood, Health, HTSM en Energie- en milieutechnologie).

Bijdrage

De subsidie bedraagt 50% van de eigen projectkosten voor mkb-ondernemingen en voor kennisinstellingen die zich richten op industrieel onderzoek. Voor de overige partners en activiteiten geldt een subsidiepercentage van 40%. De totale projectsubsidie bedraagt minimaal € 350.000 en maximaal € 2 miljoen. Kleinere projecten komen in aanmerking voor de MIT-regeling.

Deadline

Aanvragen kunnen worden ingediend van 14 mei 2019 tot en met 29 februari 2020. Er geldt: first come, first serve.

OP Oost – stimuleren proeftuinen

Doel van deze regeling is om samenwerking te stimuleren op het gebied van experimentele ontwikkeling in proeftuinen.

Doelgroep

Samenwerkingsverbanden van twee of meer organisaties uit Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel), waarvan ten minste twee partijen een mkb-onderneming zijn. Een samenwerkingsovereenkomst maakt deel uit van de subsidieaanvraag.

Voorwaarden

In aanmerking komen activiteiten gericht op:

  • het verrichten van minimaal twee verschillende experimentele ontwikkelingen in een proeftuin
  • de exploitatie van de proeftuin waarin de experimentele ontwikkelingen worden verricht
  • het upgraden van de proeftuin waarin de experimentele ontwikkelingen worden verricht
  • algemene innovatie.

Bijdrage

De subsidie bedraagt maximaal 40% (experimentele ontwikkeling) of 50% (activiteiten gericht op de exploitatie of op het upgraden van de proeftuin) van de subsidiabele kosten met een minimum van € 200.000 en een maximum van € 600.000.

Deadline

Aanvragen kunnen worden ingediend van 14 mei 2019 tot en met 29 februari 2020. Er geldt: first come, first serve.

Ziet u kansen voor uw eigen onderneming? Neem dan contact op met uw adviseur bij Berenschot of met Irma Oosterom-van Roest via 030-2916874 (secretariaat).