OP OOST 2014-2020: Nieuwe openstellingen bekend


Het Operationeel Programma Oost-Nederland (OP Oost) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland. De voorlopige openstellingen voor 2016 zijn bekendgemaakt. Vooralsnog verschillen de onderdelen binnen de regeling slechts beperkt ten opzichte van 2015. De verwachting is dat de deelregelingen in de loop van februari 2016 definitief worden vastgesteld.

Doel

Met het programma OP Oost ondersteunen beide provincies het mkb bij productontwikkeling, als basis voor het behoud en de vergroting van de concurrentiekracht en daarmee voor behoud van werkgelegenheid in Oost-Nederland. De beschikbare middelen worden ingezet voor (algemene) innovatiestimulering en de overgang naar een koolstofarme economie.

Doelgroep

In aanmerking komen mkb-bedrijven uit de provincies Gelderland en Overijssel. Samenwerking van een mkb-bedrijf met grote organisaties of met partijen van buiten de regio is bij enkele van de regelingen mogelijk. Wel moet de nadruk van het project (zowel uitvoering als neerdaling van de opbrengsten) in de oostelijke provincies en op het mkb liggen.

Er is nog ruimte voor aanvragen voor de volgende regelingen:

R&D-projecten
Voor innovatieprojecten waarin één mkb-organisaties werkt aan experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek.

De subsidie bedraagt ten hoogste 35% van de subsidiabele kosten en minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000.

Er geldt het principe van first come, first serve. De openstelling is 1 maart 2016 tot en met 28 februari 2017.

R&D-samenwerkingsprojecten

Voor innovatieprojecten waarin meerdere mkb-ondernemingen samenwerken met MIT. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op experimentele ontwikkeling of op het verrichten van industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling.

De subsidie bedraagt per subsidieontvanger ten hoogste 35% van zijn deel van de subsidiabele kosten en minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000. De subsidie bedraagt minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000.

Er geldt een tenderprincipe. De openstelling is 5 juli tot en met 1 september 2016.

Grote R&D-samenwerkingsprojecten

Voor innovatieprojecten waarin meerdere organisaties samenwerken, waarbij ten minste 30% van de kosten wordt gedragen door (een) mkb-organisatie(s). Wanneer meer dan € 1,5 miljoen subsidie wordt gevraagd, moet het MKB ten minste 35% van de kosten dragen.

De subsidie bedraagt per subsidieontvanger ten hoogste 40% van zijn deel van de subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt minimaal € 250.000 en maximaal € 2,5 miljoen.

Er geldt het tenderprincipe. De opening van de 1e tender is 1 maart tot en met 3 mei 2016 en de 2e tender is open van 1 september tot en met 15 november 2016.

Stimuleren proeftuinen

Voor experimentele ontwikkeling binnen proeftuinen, waarbij minimaal de exploitant van de proeftuin en twee mkb-organisaties betrokken zijn, waarbij tenminste 40% van de kosten wordt gedragen door (een) mkb-organisatie(s).

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 200.000 en een maximum van € 600.000.

Er geldt het principe van first come, first serve. De openstelling is 5 april tot en met 28 februari 2017.

Stimuleren cluster- en netwerkactiviteiten

Voor het tot stand brengen of uitbreiden van samenwerking. Subsidie kan worden aangevraagd door kennisinstellingen, kennispartners of onafhankelijke samenwerkende instanties.

Bijdrage is 50% van de projectkosten, waarbij de subsidie minimaal €200.000 en maximaal €500.000 bedraagt.

Er geldt het principe van first come, first serve. De verwachte openstelling is 14 juni 2016 tot en met 28 februari 2017

Ziet u aanknopingspunten of heeft u vragen, neemt u dan contact op met Peter van Rijsbergen (zie contactpersonen rechts op deze pagina).