OPZuid: slimme, duurzame en inclusieve groei en werkgelegenheid in Zuid-Nederland


Het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 richt zich op slimme, duurzame en inclusieve groei en werkgelegenheid in de regio. OPZuid stimuleert hiermee innovatieve technologieën, instrumenten en niet-technologische aspecten die gericht zijn op een van de onderstaande thema’s:

  • Versterking van het innovatiesysteem.
  • Valorisatievermogen van mkb-ondernemingen.
  • Systeemversterking van human capital.
  • Koolstofarme economie.

Voorwaarden

De voorwaarden verschillen per onderdeel, informeer hiernaar bij uw adviseur bij Berenschot.

Doelgroep

Ondernemers uit de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland kunnen een aanvraag indienen. Zij kunnen dit onderling of in een samenwerkingsverband doen.

Subsidie

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de insteek:

  • Versterking van het innovatiesysteem: 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 1 miljoen.
  • Valorisatievermogen van mkb-ondernemingen: 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 250.000. Indien het om een samenwerkingsverband gaat: 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 750.000 miljoen (minimaal € 350.000).
  • Systeemversterking van human capital: 35% van de subsidiabele kosten.
  • Koolstofarme economie: 40% van de subsidiabele kosten tot een maximale bijdrage van € 1,5 miljoen.

Deadline

Voor het onderdeel Koolstofarme economie kunnen aanvragen worden ingediend van 2 december 2019 tot en met 25 mei 2020. De beoordeling loopt via een tender.

Voor de overige onderdelen is nog niet bekend of en zo ja wanneer er in 2020 openstellingen zullen zijn.

Berenschot initieert met regelmaat grote samenwerkingsprojecten binnen dit programma (thema Versterking innovatiesysteem of Koolstofarme economie ) . Benieuwd of u kunt meedoen? Informeer bij uw Berenschot-adviseur.