Is de SLIM-regeling interessant voor u?


Mkb-bedrijven kunnen vanaf 1 september 2020 opnieuw gebruikmaken van de stimuleringsregeling leren en ontwikkelen, de zogeheten SLIM-regeling. Doel is binnen ondernemingen een leerrijke omgeving te creëren, zodat medewerkers hun kennis en vaardigheden up-to-date houden en een loopbaan kunnen volgen die bij hen (en de onderneming) past. Berenschot helpt bedrijven bij de uitvoering en adviseert en ondersteunt hen bij het aanvragen van de subsidie.

Spelen bij u als mkb’er de volgende vragen? Dan is de SLIM-regeling voor u interessant!

 • Wat zijn voor ons belangrijke future skills?
 • Hoe dichten we de kloof tussen aanwezige en benodigde kennis en vaardigheden met een goed ontwikkelaanbod?
 • Hoe helpen we medewerkers zich effectief te ontwikkelen?
 • Hoe zorgen we dat leidinggevenden hun mensen stimuleren in hun ontwikkeling?
 • Wat zijn loopbaanperspectieven en arbeidsmarktkansen voor onze medewerkers?

Daarbij ondersteunt Berenschot mkb’ers bij de volgende drie subsidiabele activiteiten.

 • Doorlichting van de onderneming. Dit betreft een strategische personeelsplanning, uitmondend in een opleidings- en ontwikkelplan op organisatie-, afdelings- en/of teamniveau.  Het plan geeft u inzicht in de verwachte benodigde kennis en vaardigheden van uw medewerkers als gevolg van trends zoals digitalisering, robotisering en technologisering. Het plan bevat een maatwerkadvies voor de opleiding en ontwikkeling van uw medewerkers waar uw bedrijf direct mee aan de slag kan.
 • Loopbaan- of ontwikkeladviezen voor eigen medewerkers. Een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers om actief na te denken over hun toekomst. Dit helpt u als ondernemer bij het vitaal houden van medewerkers en het kan daarnaast behulpzaam zijn voor de strategische planning van uw bedrijf. Naast een loopbaancoach zet Berenschot haar loopbaaninstrumentarium in. Dit omvat onder meer het Berenschot Online Assessment, een arbeidsmarktkansenscan en een loopbaanscan.. Dit omvat onder meer het Berenschot Online Assessment, een arbeidsmarktkansenscan en een loopbaanscan.
 • Ontwikkelen/invoeren van een methode om medewerkers te stimuleren hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Berenschot kan u ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van bijvoorbeeld een traineeprogramma, een leer-academie en/of een e-learning programma. Of wij ondersteunen u bij het ontwikkelen en opzetten van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken, eventueel aangevuld met adviesgesprekken met leidinggevenden over hoe deze ontwikkelgesprekken het beste kunnen worden gevoerd.

Voorwaarden

 • Aanvragen kunnen worden ingediend door individuele mkb-ondernemingen.
 • Voor initiatieven van mkb-ondernemingen geldt een maximale looptijd van 12 maanden. Subsidie bedraagt voor individuele middelgrote ondernemingen (< 250 medewerkers) 60% van de projectkosten en voor individuele kleine ondernemingen (< 50 medewerkers) 80% van de projectkosten. Het subsidiebedrag is maximaal € 24.999.
 • Voor subsidie komen zowel externe kosten als interne loonkosten in aanmerking. Daarnaast geldt een opslag van 15% voor de dekking van overige gemaakte kosten. Deze overige gemaakte kosten hoeven niet te worden verantwoord.

Aanvragen van individuele mkb-ondernemingen kunnen worden ingediend van 1 tot en met 30 september 2020.

Meer weten?

Wilt u een leerrijke omgeving creëren voor uw medewerkers en bent u benieuwd naar de mogelijkheden van de SLIM-regeling? Neem dan contact op met Laura Keijzer via l.keijzer@berenschot.nl of 06-57 58 57 32, of met  Martijn Röfekamp via m.rofekamp@berenschot.nl of 06-51 14 96 04. Zij vertellen u graag meer over de ins en outs van deze subsidie en ons inhoudelijke aanbod.