SNN-subsidie voor valorisatie in het Noord-Nederlandse mkb

Gepubliceerd op 13 februari 2018

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft op dit moment een aantal subsidieregelingen open staan voor indiening. Met name de regeling ‘Valorisatie’ brengen wij graag onder uw aandacht. Deze regeling heeft tot doel dat mkb-bedrijven, maar ook grootbedrijven en/of kennisinstellingen tot meer kansrijke innovaties te laten komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten. De innovaties hebben marktpotentie en leveren omzet en werkgelegenheid.

Doelgroep

Met name het mkb, maar ook kennisinstellingen en grote bedrijven komen in aanmerking voor deze subsidieregelingen. Het mkb moet een belangrijke rol spelen bij het kapitaliseren van de innovatie.

Voorwaarden

Gezocht wordt naar kansrijke innovatieve projecten die omzet en werkgelegenheid opleveren. De innovatieve producten, concepten, technologieën en diensten staan dicht bij marktlancering (nadruk op TRL-niveau 5 t/m 7). Voorwaarden zijn daarnaast:

  • Het project versterkt de innovatiekracht van de aanvrager(s).
  • De innovatie wordt in een praktijkomgeving (of proeftuin) getest.

Bijdrage

Subsidie bedraagt 30% van de projectkosten of 35% voor projecten die specifiek gericht zijn op het terugdringen van CO2-uitstoot. Subsidie bedraagt minimaal € 100.000 per project, ; te kleine projecten komen dus niet in aanmerking.

Deadline

Aanvragen kunnen worden ingediend van 5 februari jl. tot en met 30 november 2018. De beoordeling gebeurt op basis van first come, first serve. Ziet u kansen, wacht dan niet te lang.

Meer weten?

Hebt u een projectidee of wilt u meer weten over de regeling? Neem dan vrijblijvend contact op met John Eisses via ons secretariaat: 030-2916874.