Soepeler voorwaarden voor het inkorten van WBSO-aanvragen


Bedrijven die voor (de eerste helft van) 2020 al een S&O verklaring hebben ontvangen, maar hun R&D-plannen moeten wijzigen vanwege de coronacrisis krijgen de mogelijkheid om de looptijd van de huidige aanvraag in te korten. Daarnaast mogen er ook nieuwe WBSO-aanvragen worden ingediend.

Hierbij dient de looptijd, van zowel de eerder ingediende aanvraag als de nieuwe aanvraag, minimaal drie maanden te zijn. De soepeler voorwaarden gelden niet met terugwerkende kracht.

De nieuwe aanvraag start in de maand volgend op de indiendatum. Aanvragen voor nieuwe of gewijzigde R&D projecten kunnen tussen 24 april en 30 september 2020 worden ingediend. Als uw organisatie al in mei gebruik wil maken van de WBSO, dan moet de aanvraag uiterlijk 30 april ingediend zijn.

Neem bij vragen contact op met uw eigen adviseur bij Berenschot of met John Eisses via 030-291 6874 (secretariaat).