Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP)


De STEP-regeling richt zich op verhuurders van huurwoningen in de gereguleerde huursector (sociale huursector). Zij kunnen financiële ondersteuning krijgen om het energielabel in huurwoningen te verbeteren. De STEP-regeling komt voort uit het Nationaal Energieakkoord

Doelgroep

De doelgroep betreft woningcorporaties of andere verhuurders van huurwoningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens.

Voorwaarden

  • Enkel huurwoningen waarbij energiebesparende maatregelen worden toegepast waardoor een verbetering van het energielabel van ten minste 3 labelstappen ontstaat komen in aanmerking.
  • Voor woningcorporaties moet minimaal energielabel B worden bereikt. Woningen van overige verhuurders moet minimaal energielabel C worden bereikt.

Bijdrage en budget

Er kan subsidie worden aangevraagd voor één of meer huurwoningen. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal energielabelstappen er per woning wordt bereikt:

  • realisatie van 3 labelstappen: € 2.000
  • realisatie van 4 labelstappen: € 2.600
  • realisatie van 5 labelstappen: € 3.500
  • realisatie van 6 labelstappen: € 4.500

Per verhuurder kan maximaal € 7,5 miljoen worden aangevraagd. In totaal is er € 395 miljoen beschikbaar.

Deadline

De indienperiode is van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2017. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met ons secretariaat: 030-291 6874.