€ 125 miljoen subsidie voor Topsector Energie


Schone en efficiënt opgewekte energie die Nederland economisch sterker maakt, wordt zeer belangrijk gevonden door de Topsector Energie. Voor innovaties op dit vlak stelt de Topsector Energie subsidie beschikbaar. Deze moeten bijdragen aan versterking van de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart.

In 2016 zijn er vier subsidiemogelijkheden opengesteld, waar wij u op willen attenderen. Dit zijn:

 1. Urban Energy-regeling (voorheen iDEEGO)
 2. Regeling Hernieuwbare Energie
 3. Regeling Demonstratie Energie Innovatie (DEI)
 4. MIT-subsidieregeling voor het mkb

Deze lichten we hieronder voor u toe.

Urban Engergy-regeling (voorheen iDEEGO)

voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling

Deze regeling biedt kansen voor innovatieprojecten waarin nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld voor de opwekking van duurzame energie, energiebesparing, efficiënt gebruik van energie en het intelligent integreren hiervan in multifunctionele bouwdelen.

Een Urban Energy-project kan worden ingediend in slechts één van de vijf programmalijnen. Binnen zo’n project kan men zich richten op een of meer van de thema’s binnen de gekozen programmalijn:

 1. Zonnestroomtechnologieën (PV)
 2. Wafer-gebaseerde kristallijn-silicium (xSi) PV-technologieën
 3. Dunne-film (TF) PV-technologieën
 4. Nieuwe, hybride en generiek toepasbare PV-technologieën
 5. PV-systeemcomponenten en –diensten
 1. Warmte en koude installaties
 2. Warmtepompen en warmteafgifte
 3. Zonnecollectoren
 4. Ventilatiesystemen
 5. Warmte-/koudeopslag
 6. Integratie van componenten en systeemefficiency
 1. Multifunctionele bouwdelen
 2. Stroom-producerende bouwdelen
 3. Thermisch actieve bouwdelen
 4. Plug & play multifunctionele bouwdelen
 1. Flexibele energie–infrastructuur:
 2. Concepten en tools voor (her)ontwerp van hybride energie-infrastructuur
 3. Monitoring en control van elektriciteitsnetten
 4. Lage temperatuur warmte- en koude netwerken
 5. Betere benutting ondergrond voor opwekking & opslag thermische energie
 6. Informatie- en data management
 1. Energieregelsystemen en -diensten
 2. (Zelflerende) intelligente energieregelsystemen en -diensten
 3. Inzet van energie-opslagsystemen
 4. Prijsmechanismen

Voor meer informatie over de programmalijnen en de thema’s daarbinnen, verwijzen wij u naar een document van RVO; die u rechts van de pagina onder “downloads” kunt downloaden.

U kunt zich tot en met 17 mei aanmelden om een pre-pitch te houden voor de evaluatiecommissie. Tot en met 13 september kunt u uw definitieve subsidievoorstel indienen.

Regeling Hernieuwbare Energie

voor innovatieve experimentele ontwikkeling

De regeling Hernieuwbare Energie richt zich op innovaties die bijdragen aan de doelstelling van 16% hernieuwbare energie in 2023. De innovaties die voortkomen uit deze projecten moeten er toe leiden dat er een besparing op de uitgaven aan subsidies (m.n. SDE+) in de toekomst wordt gerealiseerd.

Deze regeling richt zich met name op ontwikkeling en demonstratie met TRL’s 6 t/m 8, maar projecten die ook werkpakketten hebben gericht op TRL 4 of 5 worden niet uitgesloten.

De beoordeling van de projecten geschiedt op basis van volgorde van binnenkomst. Indienen kan t/m 31 maart 2016 en vanaf 1 april t/m 31 maart 2017.

Ook hier is samenwerking, voor gedeelde rekening en risico, vereist.

Regeling Demonstratie Energie-Innovaties (DEI)

voor etalage-projecten

De DEI-regeling financiert demonstraties van producten, processen en diensten die energie besparen, duurzame energie opwekken of het gebruik ervan stimuleren om het bewustzijn over deze energie-opties in Nederland te vergroten.

Nederlandse bedrijven met demonstratieprojecten die technologieën bevatten die de Nederlandse economie kunnen versterken voor wat omzet, werkgelegenheid en export van en door Nederlandse fabrikanten, technische dienstverleners of leveranciers betreft, kunnen hun projectidee indienen.

Samenwerking is niet vereist voor deze regeling.

De deadline voor deze regeling is 26 april (1e tender) of 25 oktober (2e tender) 2016. Aanvragen worden gerangschikt en beoordeeld op de bijdrage aan de verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding, de bijdrage aan de Nederlandse economie, mate van vernieuwing en versterking van de Nederlandse kennispositie en projectkwaliteit.

MIT-subsidieregeling

voor het mkb

Speciaal voor mkb-ondernemers komt binnenkort naar verwachting € 55 miljoen subsidie beschikbaar in deze regeling die in maart zal worden gepubliceerd.

Deze regeling heeft als doel nationale en regionale innovatiestimuleringsinstrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden. De gezamenlijke instrumentenkoffer bevat de volgende instrumenten: adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten.

Kort overzicht agenda 2016

22 maart: informatiebijeenkomst Urban Energy subsidieregelingen

Maart: publicatie MIT subsidieregeling 2016

31 maart: sluiting Hernieuwbare Energie subsidieregeling 2015 (verlenging 2015 regeling)

1 april: openstelling Topsector Energie subsidieregelingen 2016

26 april: sluiting 1e tender DEI subsidieregeling 2016

17 mei: deadline aanmelden pitchen projectidee aan de commissie Urban Energy

Mei / juni: pitchen projectideeën voor de commissie Urban Energy (exacte data volgen)

13 september: sluiting Urban Energy subsidieregeling 2016

25 oktober: sluiting 2e tender DEI subsidieregeling 2016

U heeft een kansrijk project idee: hoe gaat u te werk?

Wij raden u aan het projectidee dat u heeft altijd te toetsen bij de subsidieverstrekker om de slaagkans te bepalen. Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek over uw ideeën om samen te bepalen welke regeling het beste past en ondersteunen u uiteraard graag bij het verder uitwerken van uw projectplan, het vinden van de juiste samenwerkingspartners en het opstellen en indienen van uw aanvraag. U kunt hiervoor contact opnemen met uw contactpersoon bij Berenschot of met Linda van den Hurk, via ons secretariaat: 030 291 6874.