Subsidienieuws na Prinsjesdag 15 september 2020


Naar aanleiding van Prinsjesdag zetten wij hieronder het belangrijkste subsidienieuws voor u op een rij inzake:

 • verhoging van het WBSO-tarief in de eerste schijf.
 • budgetten voor de EIA, MIA en Vamil.
 • extra middelen voor de SLIM-regeling.

Verhoging van het WBSO-tarief in de eerste schijf

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk)-subsidie is bedoeld voor bedrijven die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoeren. De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van uw R&D-projecten.

Voordeelpercentages en -bedragen

In 2021 gelden er wederom twee schijven met een verschillend voordeelpercentage. Voor startende bedrijven geldt een hoger percentage in de eerste schijf.
Voor zzp’ers die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar realiseren, is er een vaste aftrek. Startende zzp’ers ontvangen daarnaast een extra aftrek.

Om te voorkomen dat de R&D-investeringen door de coronacrisis terugvallen, is besloten in 2021 extra budget beschikbaar te stellen door de tarieven in de eerste schijf te verhogen. Dit komt ten goede aan alle WBSO-gebruikers. Met name het innovatieve mkb en starters krijgen hierdoor een extra stimulans om te (blijven) investeren.

Voordeelpercentages bedrijven 2021

Schijf

Percentage

Tarief eerste schijf

40% (2020: 32%)

Tarief eerste schijf starters

50% (2020: 40%)

Grens eerste schijf

€ 350.000

Tarief tweede schijf

16%

In 2021 is € 1.438 miljoen beschikbaar voor de WBSO-regeling (2020: € 1.281 miljoen).

Budgetten voor de regelingen MIA, Vamil en EIA

De budgetten in 2021 voor deze regelingen zijn gewijzigd:

 • MIA (Milieu-investeringsaftrek): € 114 miljoen (2020: € 124 miljoen).
 • Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen): € 25 miljoen (blijft hetzelfde).
 • EIA (Energie-investeringsaftrek): € 149 miljoen (2020: € 147 miljoen).

De ondersteuningspercentages blijven ongewijzigd.

Hieronder vindt u de regelingen nog eens op een rij.

Fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken (MIA en Vamil)

Met de regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Milieu milieuvriendelijke investeringen. Op de nieuwe gewijzigde Milieulijst 2020 staan alle milieuvriendelijke technieken die voor beide regelingen in aanmerking komen.

Voorwaarden

Om van een van beide regelingen gebruik te kunnen maken, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Investeringen staan op de Milieulijst.
 • Investeringen bedragen ten minste € 2.500 per aanvraag.
 • Aanvragen kan tot uiterlijk drie maanden na het plaatsen van de order.

Bijdrage

De MIA-regeling biedt een investeringsaftrek van maximaal 36% van het investeringsbedrag. Die komt boven op uw gebruikelijke investeringsaftrek. De Vamil-regeling biedt u de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een door uzelf te bepalen tijdstip af te schrijven. Voor een groot aantal investeringen is het mogelijk het MIA- en Vamil-voordeel te combineren.

Deadline

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend, maar uiterlijk drie maanden na het plaatsen van de order.

Uw milieuvriendelijke techniek op de Milieulijst

Heeft u een vernieuwende milieuvriendelijke techniek ontwikkeld? Dien dan een voorstel in om uw product op te nemen op de volgende Milieulijst. Door de financiële drempel voor ondernemers te verlagen, vergroot u uw marktkansen.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De EIA-regeling stimuleert duurzaam ondernemen door fiscale aftrek te bieden voor investeringen die een forse energiebesparing opleveren. Deze regeling levert gemiddeld 11% voordeel op.

Op de Energielijst 2020 staan alle energiezuinige technieken die voor de regeling in aanmerking komen. Investeringen die niet voorkomen op deze lijst maar wel een significante energiebesparing opleveren, kunnen echter ook in aanmerking komen. Hebt u vragen hierover? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Voorwaarden

 • Investeringen staan op de Energielijst 2020.
 • Aanvragen van de aftrek kan tot uiterlijk drie maanden na het plaatsen van de order.

Bijdrage

 • U kunt tot 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, boven op uw gebruikelijke afschrijving.
 • Investeringen bedragen ten minste € 2.500 per aanvraag en gesommeerd maximaal € 124 miljoen per jaar per kalenderjaar per bedrijf.

Deadline

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend, maar uiterlijk drie maanden na het plaatsen van de order.

Uw investering niet op de Energielijst?

Wanneer u een investering doet die energiebesparing oplevert maar niet specifiek is omschreven op de Energielijst (specifieke code), kunt u deze investering misschien melden onder een generieke code. U moet dan wel voldoen aan een besparingsgetal dat per toepassingsgebied anders is (gebouwde omgeving, industrie, transport en duurzaam, zie de Energielijst).

Extra middelen voor de SLIM-regeling

Aan de SLIM-regeling worden in 2021 extra middelen toegevoegd. Door de coronacrisis is er extra behoefte ontstaan aan scholing en begeleiding. Dankzij deze middelen kunnen mkb’s meer subsidie krijgen voor het versterken van de leercultuur op de werkvloer via bedrijfsscholen en leerambassadeurs. Het budget wordt met € 41,5 miljoen verhoogd tot een totaal van € 90,8 miljoen.

Mkb-bedrijven kunnen vanaf 2 maart 2020 gebruikmaken van deze stimuleringsregeling leren en ontwikkelen. Ook grotere bedrijven uit de horeca-, landbouw- en recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie. Doel is binnen ondernemingen een leerrijke omgeving te creëren, zodat medewerkers hun kennis en vaardigheden up-to-date houden en een loopbaan kunnen volgen die bij hen (en de onderneming) past. Berenschot helpt bedrijven bij de uitvoering en adviseert en ondersteunt hen bij het aanvragen van de subsidie.

Spelen bij u als mkb’er (in elke sector) of grootbedrijf in de landbouw, horeca of recreatie de volgende vragen? Dan is de SLIM-regeling voor u interessant!

·       Wat zijn voor ons belangrijke future skills?

·       Hoe dichten we de kloof tussen aanwezige en benodigde kennis en vaardigheden met een goed ontwikkelaanbod?

·       Hoe helpen we medewerkers zich effectief te ontwikkelen?

·       Hoe zorgen we dat leidinggevenden hun mensen stimuleren in hun ontwikkeling?

·       Welke loopbaanperspectieven en arbeidsmarktkansen zijn er voor onze medewerkers?

Daarbij ondersteunt Berenschot mkb’ers en grotere bedrijven bij de volgende drie subsidiabele activiteiten.

 • Doorlichting van de onderneming. Dit betreft een strategische personeelsplanning, uitmondend in een ontwikkelplan op organisatie-, afdelings- en teamniveau. We kunnen een dergelijk plan ook opstellen voor een samenwerkingsverband van mkb’ers in de regio.
 • Loopbaan- of ontwikkeladviezen voor uw eigen medewerkers of voor medewerkers binnen mkb-ondernemingen in een samenwerkingsverband. Dit omvat onder meer het Berenschot Online Assessment, een arbeidsmarktkansenscan en een loopbaanscan.
 • Ontwikkelen/invoeren van een methode om medewerkers te stimuleren hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Denk aan een traineeprogramma of een leer-academie. Of aan het ontwikkelen en opzetten van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken, eventueel aangevuld met een training van leidinggevenden om hen te bekwamen in gespreksvaardigheden, beoordelen, inschatten ontwikkelpotentieel, etc. (etcetera)

Meer weten?

Wilt u een leerrijke omgeving creëren voor uw medewerkers en bent u benieuwd naar de mogelijkheden van de SLIM-regeling? Neem dan contact op met Laura Keijzer via l.keijzer@berenschot.nl of 06-57 58 57 32, of met Stephanie Riffo Rodriguez via s.riffo@berenschot.nl of 06-29 39 30 04. Zij vertellen u graag meer over de ins en outs van deze subsidie.

Neem voor vragen over de andere regelingen contact op met uw adviseur bij Berenschot of met John Eisses via j.eisses@berenschot.nl of 06-51584278.