Subsidieregeling ‘Praktijkleren’ wordt uitgebreid

Gepubliceerd op 21 februari 2017

Vanaf het schooljaar 2017/2018 komen ook stageplaatsen voor leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en entree in het vmbo in aanmerking voor de subsidieregeling ‘Praktijkleren’. Bedrijven krijgen € 2.700 subsidie per student per studiejaar (ongeacht welk niveau). Afgelopen jaar werd de regeling ook al aangepast met betrekking tot het criteria leerwerkbedrijf, waardoor vanaf het huidige schooljaar zzp’ers eveneens gebruik kunnen maken van de subsidie.

Doelgroep

De subsidie is bedoeld voor bedrijven, erkende leerbedrijven, waaronder opleidingsbedrijven, en instellingen die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan leerlingen, studenten of deelnemers in diverse onderwijssectoren. Zij kunnen subsidie aanvragen op een leerwerkplek of stage voor vmbo-, mbo-, hbo techniek- en promovendileerlingen. En vanaf volgend schooljaar ook voor vso-, pro- en entree vmbo-leerlingen. Het is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie bedoeld als compensatie van de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
  • wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Voorwaarden

Per opleidingsniveau gelden andere voorwaarden, onder andere ten aanzien van het aantal klokuren en begeleidingsuren dat behaald moet worden. Meer informatie over de voorwaarden is te vinden op de website van RVO.

Budget

Het budget bedraagt maximaal € 2.700 per student per studiejaar.

Deadline

Het aanvragen van subsidie voor leerwerkplaatsen in het huidige schooljaar kan vanaf 2 juni tot en met 15 september 2017.

Ziet u kansen voor uw eigen onderneming? Neem dan contact op met uw adviseur bij Berenschot of met Irma van Roest via 030-291 6874 (secretariaat).


Meer subsidieregelingen?