Subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie


In 2020 moet de uitstoot van broeikasgassen 25 procent lager liggen dan in 1990. Om dat te bereiken zijn versnelde klimaatinvesteringen van de industrie noodzakelijk. De overheid stelt een subsidie beschikbaar om de terugverdientijd van CO2-reducerende maatregelen te verminderen en zo de industrie te stimuleren hierin te investeren.

Doel

Ondernemingen uit de industrie die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in Nederland ondersteunen bij investeringen in (im)materiële activa. Het gaat om investeringen in (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door mkb- en grootbedrijven in heel Nederland die o.a. behoren tot de hoofdgroep C van de SBI-code: Industrie.

Voorwaarden

 • Subsidie kan worden aangevraagd voor investeringen waarbij de terugverdientijd meer dan vijf jaar is (zonder de subsidie) en waarvan de werking minimaal drie keer eerder is gedemonstreerd in Nederland.
 • De subsidie is bedoeld als investeringssteun en mag daarom alleen worden ingezet voor eigen activiteiten van de onderneming die een milieuvoordeel realiseren tijdens de looptijd van het project. De aanvrager van de subsidie blijft eigenaar van projecten waarin hij investeert. De projecten betreffen investeringen in materiële en eventueel immateriële activa. Leaseconstructies zijn mogelijk voor zover het om financiële lease gaat. De leasenemer wordt daarbij eigenaar van de installatie.
 • In aanmerking komen projecten die betrekking hebben op investeringen ten behoeve van:
  • energie-efficiëntie;
  • recycling en hergebruik van afval;
  • lokale infrastructuur;
  • overige CO2-reducerende maatregelen.

Bijdrage

De subsidie bedraagt 30 tot 70 procent van de subsidiabele kosten tot maximaal € 3 miljoen.

Deadline en beoordeling

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 augustus 2019 tot en met 30 juni 2020. In totaal stelt de overheid € 28 miljoen beschikbaar. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Ziet u kansen, neem dan contact op met uw adviseur bij Berenschot of met John Eisses of Irma Oosterom-van Roest via 030-291 6874 (secretariaat).