Tenderronde DHI opent 15 januari 2020


Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil met de subsidieregeling demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) het aantal Nederlandse mkb-ondernemingen dat succesvol internationaliseert, verhogen en versterken. De regeling is gericht op zowel internationalisering in opkomende markten en ontwikkelingslanden (DGGF-landen), als op projecten in Europa.

De regeling biedt subsidie voor drie typen projecten:

  • Demonstratieprojecten: voor demonstraties (door middel van testopstellingen) van technologie, kapitaalgoed of dienst in een van de DHI-landen, met als doel potentiële klanten te werven.
  • Haalbaarheidsstudies: gericht op export naar, dus investering door, een buitenlandse klant. Deze klant mag ook een buitenlandse overheid zijn. De haalbaarheidsstudie leidt tot een projectontwerp of businessplan.
  • Investeringsvoorbereidingsstudies: onderzoek naar de technische en commerciële mogelijkheden voor eigen investering in het buitenland.

Doelgroep

De DHI-regeling is bedoeld voor Nederlandse (mkb-)bedrijven, eventueel in samenwerkingsverband, die willen investeren in of exporteren naar het buitenland.

Bijdrage

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Voor demonstratieprojecten geldt een maximale subsidie van € 200.000. Voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies kan maximaal € 100.000 worden aangevraagd.

Deadline

Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 januari tot en met 31 december 2020. Bij de regeling geldt het tenderprincipe: alle aanvragen die voor de deadline binnen zijn, worden beoordeeld; de sterkste aanvragen worden gehonoreerd.

Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag dient een quickscan te worden uitgevoerd. De deadline hiervoor ligt twee weken voor de aanvraagdeadline. In reactie op de quickscan hoort u of het indienen van een aanvraag kansrijk is.