Tweede aanvraagperiode NOW-regeling voor behoud van werkgelegenheid


Vanwege het coronavirus ervaren veel bedrijven een zware terugval in de omzet. De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) biedt werkgevers de mogelijkheid om hun werknemers zo veel mogelijk in dienst te houden voor de uren die zij werkten voorafgaand aan de terugval.

Werkgevers komen in aanmerking voor de subsidie indien ze een omzetdaling van 20% verwachten in een aaneengesloten periode van de vier maanden juli, augustus, september en oktober. Het maakt niet uit of er al eerder NOW is aangevraagd. De subsidie wordt per loonheffingsnummer verstrekt. De loonsom van maart 2020 is leidend bij het vaststellen van de subsidie en bedraagt per maand maximaal 90% hiervan.

Aanvragen kunnen van (naar verwachting) 6 juli tot en met 31 augustus 2020 worden ingediend bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering (UWV). Voor het indienen van de aanvraag is geen e-herkenning nodig.

Neem bij vragen contact op met uw eigen adviseur bij Berenschot of met John Eisses via 030-291 6874 (secretariaat). Of kijk op de website van het UWV, waar veelgestelde vragen worden beantwoord.