Tweede aanvraagronde Eurostars 8 mei geopend

Gepubliceerd op 16 mei 2017

Eurostars is een Europees innovatieprogramma dat (internationale) marktgerichte R&D-projecten op in principe alle technologiegebieden cofinanciert. Internationale samenwerking is het sleutelwoord. In een typisch Eurostars-project werken organisaties samen uit drie tot vier verschillende landen. Naast de meeste Europese landen zijn ook Canada, Zuid-Korea en Zuid-Afrika aan Eurostars verbonden.

Doelgroep

Het programma is specifiek gericht op het mkb. In aanmerking komen internationale R&D-projecten die openstaan voor andere deelnemers, zoals universiteiten, onderzoeksinstellingen en grote bedrijven. De projecten moeten ook marktgeoriënteerde R&D-activiteiten omvatten, gericht op commerciële resultaten op de korte en middellange termijn. De bedrijven moeten minimaal 10% van hun jaaromzet investeren in R&D. Grotere organisaties kunnen als partner deelnemen aan het project, zolang de samenwerking in balans is en de nadruk op het mkb ligt.

Voorwaarden

Aanvragen moeten worden ingediend door minstens twee partners die gevestigd zijn in ten minste twee verschillende Eurostars-landen. Organisaties uit ieder ander land mogen ook meedoen, mits deze zich aansluiten bij een project waar minimaal twee Eurostars-landen meedoen.

Het project moet binnen 36 maanden voltooid zijn. De introductie van de projectresultaten moet binnen 24 maanden na voltooiing van het project plaatsvinden.

Subsidie

De subsidiebijdrage is afhankelijk van het type organisatie en het soort activiteiten. Voor bedrijven bedraagt dit 35% voor onderzoek en 25% voor ontwikkeling; voor kennisinstellingen 50% voor onderzoek en 25% voor ontwikkeling. Voor het mkb geldt een toeslag van 10%.

Deadlines 2017

De aanvraagronde sluit op 14 september 2017 20.00 uur.

Ziet u hier kansen voor uw eigen onderneming, neem dan contact op met uw adviseur bij Berenschot, of met Irma van Roest via ons secretariaat: 030-291 6874.


Meer subsidieregelingen?