Tweede tenderregeling Demonstratie Energie-Innovaties (DEI)

Gepubliceerd op 15 mei 2017

Schone en efficiënt opgewekte energie die Nederland economisch sterker maakt, is een zeer belangrijk speerpunt voor de Topsector Energie. Voor innovaties op dit vlak stelt de Topsector Energie subsidie beschikbaar. De innovaties moeten bijdragen aan versterking van de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart.

Doel

De DEI-regeling financiert demonstraties van producten, processen en diensten die energie besparen, duurzame energie opwekken of het gebruik ervan stimuleren om het bewustzijn van deze energieopties in Nederland te vergroten.

Doelgroep

Nederlandse bedrijven met demonstratieprojecten die technologieën bevatten die de Nederlandse economie kunnen versterken voor wat betreft omzet, werkgelegenheid en export van en door Nederlandse fabrikanten, technische dienstverleners of leveranciers, kunnen hun projectidee indienen.

Voorwaarden

Minimaal 70% van de subsidiabele kosten moeten toe te rekenen zijn aan het demonstratieproject.

Samenwerking is niet vereist voor deze regeling.

Deadline

De regeling gaat open op 1 juli 2017 en de deadline voor deze tweede tender is 24 oktober 2017. Aanvragen worden gerangschikt en beoordeeld op de bijdrage aan de verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding, de bijdrage aan de Nederlandse economie, mate van vernieuwing en versterking van de Nederlandse kennispositie en projectkwaliteit.

U heeft een kansrijk projectidee: hoe gaat u te werk?

Wij raden u aan uw projectidee altijd te toetsen bij de subsidieverstrekker om de slaagkans te bepalen. Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek over uw ideeën om samen te bepalen welke regeling het beste past en ondersteunen u uiteraard graag bij het verder uitwerken van uw projectplan, het vinden van de juiste samenwerkingspartners en het opstellen en indienen van uw aanvraag. U kunt hiervoor contact opnemen met uw contactpersoon bij Berenschot of met Irma van Roest, via ons secretariaat: 030 291 6874.


Meer subsidieregelingen?