Vooraankondiging INTERREG Europe 2014-2020 open van mei tot medio juni 2018


De vierde oproep binnen dit programma loopt van mei tot medio juni 2018. Het programma richt zich op het bevorderen van interregionale samenwerking door middel van het opstellen van best practices of door het uitwisselen van ervaring tussen de best scorende regio's en de zich ontwikkelende regio's om zo de regionale ontwikkeling te versterken.

Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u hierover informeren.

Ziet u kansen voor uw eigen onderneming? Neem dan contact op met uw adviseur bij Berenschot of met Irma Oosterom-van Roest via 030-291 6874 (secretariaat).