Vooraankondiging openstelling Kansen voor West ll: Fieldlabs in Zuid-Holland


Het EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) West-Nederland, ook wel Kansen voor West ll genoemd, wordt vanaf 1 september 2017 opengesteld. Het doel van dit programma is het stimuleren van investeringen in onderzoek en ontwikkeling, toepassing van hernieuwbare energiebronnen en investeringen in energie-efficiëntie.

De openstelling is een vervolg van de openstelling eerder dit jaar. Het doel van dit programma is dat deze fieldlabs bijdragen aan de digitalisering en verduurzaming van de regionale economie.

Voorwaarden

Samenwerking tussen mkb-bedrijven en kennisinstellingen is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidie. Ook moeten de projecten een bijdrage leveren aan het versterken van de regionale samenhang en er moet aandacht worden besteed aan de aansluiting met onderwijs.

Subsidie

Het plafond voor deze subsidie bedraagt € 4.000.000.

Deadline

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 september 2017 en zullen op volgorde van binnenkomst worden behandeld, ‘first come first serve’.

Ziet u kansen voor uw eigen onderneming? Neem dan contact op met uw adviseur bij Berenschot of met John Eisses via 030-291 6874 (secretariaat).


Meer subsidieregelingen?