Vooraankondiging openstelling Kansen voor West ll: Fieldlabs in Zuid-Holland


Het EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) West-Nederland, ook wel Kansen voor West ll genoemd, wordt vanaf de tweede helft van oktober 2019 opengesteld. Het doel van dit programma is het stimuleren van investeringen in onderzoek en ontwikkeling, toepassing van hernieuwbare energiebronnen en investeringen in energie-efficiëntie.

De openstelling is een vervolg van de openstelling eerder dit jaar. Het doel van dit programma is dat deze fieldlabs bijdragen aan de digitalisering en verduurzaming van de regionale economie.

Voorwaarden

Samenwerking tussen mkb-bedrijven en kennisinstellingen is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidie. Ook moeten de projecten een bijdrage leveren aan het versterken van de regionale samenhang en moet er aandacht worden besteed aan de aansluiting met onderwijs.

Subsidie

Voor deze studies kan maximaal € 1,5 miljoen aan subsidie worden aangevraagd met een bijdrage van 50%. Het plafond voor deze subsidie bedraagt € 3,8 miljoen.

Deadline

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend vanaf half oktober 2019 en zullen op volgorde van binnenkomst worden behandeld, volgens het principe ‘first come first serve’.

Ziet u kansen voor uw eigen onderneming? Neem dan contact op met uw adviseur bij Berenschot of met Irma Oosterom-van Roest via 030-291 6874 (secretariaat).