Voucherbijdrage Gelderse Groeiversneller voor Gelders mkb’s tijdelijk verhoogd in verband met de coronacrisis


De Groeiversneller is bedoeld voor alle mkb’s in Gelderland die willen groeien in werkgelegenheid, en die met vernieuwing bijdragen aan een van de maatschappelijke uitdagingen. Er is financiering beschikbaar in de vorm van een voucher voor advieskosten, een starters- en een groeiondernemingen-lening. De Groeiversneller helpt het mkb met een netwerk van samenwerkingspartners, geld en expertise.

Er zijn daarnaast ook verscheidene speciale vouchers beschikbaar:

  • De Groeiversneller Energie
  • De Groeiversneller Export
  • De Groeiversneller Food
  • De Groeiversneller Health
  • De Groeiversneller Recreatie en Toerisme
  • De Groeiversneller Zon

Doel

De vernieuwing óf het bedrijf moet bijdragen aan een van de maatschappelijke uitdagingen. Binnen de Groeiversneller Energie gaat dit bijvoorbeeld om projecten die een bijdrage kunnen leveren aan de opwekking van duurzame energie of energie- of CO₂ -besparing. Enkele andere voorbeelden zijn projecten die bijdragen aan energietransitie, gezond en duurzaam geproduceerd voedsel, betaalbare zorg en efficiënt transport.

Doelgroep

De Groeiversneller is voor alle Gelderse mkb-bedrijven, zowel startende als bestaande, die willen groeien met nieuwe producten en diensten, nieuwe afzetmarkten of nieuwe verdienmodellen.

Voorwaarden

  • De activiteiten mogen nog niet gestart zijn of betaald zijn op het moment van indienen van de aanvraag.
  • Een mkb kan maximaal één voucher per zes maanden aanvragen. De startdatum in de beschikking is leidend en de ondernemer moet binnen een maand vanaf die datum starten met de uitvoering.
  • Binnen zes maanden na deze datum moet de voucher worden gebruikt.

Bijdrage

De voucherbijdrage in de advieskosten is tijdelijk verhoogd van 50% naar 80% met een maximum van € 16.000.

Deadline

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 april 2021 tot het budget is overschreden.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de Gelderse Groeiversneller kunt u contact opnemen met John Eisses of Stephanie Riffo.