Wijzigingen WBSO 2020


In het op Prinsjesdag 2019 gepresenteerde Belastingplan 2020 staan twee wijzigingen opgenomen voor de WBSO-regeling in 2020.

Vier aanvragen per jaar

Het aantal momenten per jaar waarop ondernemers WBSO kunnen aanvragen, wordt uitgebreid van drie naar vier keer per jaar. De minimale aanvraagperiode blijft drie maanden.

Deadline indienen aanvragen wijzigt

Het uiterste moment van het indienen van een WBSO-aanvraag wordt vanaf 2020 gesteld op de dag voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft, in plaats van ten minste een maand voorafgaand aan die periode; de ‘tussenmaand’ verdwijnt.

Voorbeeld: Voorheen moest een ondernemer voor een aanvraag die in juli start deze uiterlijk 31 mei indienen. Vanaf 2020 is de deadline 30 juni; de laatste dag voor de betreffende aanvraagperiode.

Voor aanvragen die betrekking hebben op de periode die ingaan op 1 januari, wordt de uiterste indieningsdatum vanaf 2020 gesteld op 20 december van het daaraan voorafgaande jaar.

Let op: dit geldt pas voor aanvragen ingediend na 1 januari 2020. Het Belastingplan 2020 is een voorstel en wordt pas tussen kerst en oud & nieuw definitief, en dus een wet. Voor aanvragen per 1 januari 2020 blijft de deadline staan op 30 november 2019, zoals tot nu toe gebruikelijk is.

In oktober ontvangt u als aanvrager hierover meer informatie van de RVO.

Budget

In 2020 is € 1.281 miljoen beschikbaar voor de WBSO-regeling.

Voordeelpercentages en -bedragen

In 2020 gelden er ook twee schijven met een verschillend voordeelpercentage. Voor startende bedrijven geldt een hoger percentage in de eerste schijf.

Voor zzp’ers die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar realiseren, is er een vaste aftrek. Startende zzp’ers ontvangen daarnaast een extra aftrek. De bedragen voor zelfstandigen worden eind 2019 bekendgemaakt.

Voordeelpercentages bedrijven 2020

Schijf

Percentage

Tarief eerste schijf

32%

Tarief eerste schijf starters

40%

Grens eerste schijf

€ 350.000

Tarief tweede schijf

16%