OP Zuid koolstofarme economie: subsidie voor bevordering duurzame energie


Deze oproep binnen de subsidieregeling EFRO OP Zuid is gericht op projecten die focussen op de slimme uitrol van vernieuwing van het energiesysteem en die door toepassing van nieuwe technieken, instrumenten en processen bijdragen aan duurzame energieproductie, -efficiëntie en -besparing in de gebouwde omgeving.

Doel

Het doel van deze regeling is het stimuleren van innovaties die bijdragen aan duurzame energieproductie, ‑efficiëntie en ‑besparing in de gebouwde omgeving. Door slimme uitrol te stimuleren van vernieuwing in alle facetten van het energiesysteem, kan de basis gelegd worden voor uitrol op grote schaal van innovaties waarmee duurzame energie binnen bereik komt.

Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door mkb-bedrijven, kennisinstellingen, woningcorporaties, gemeenten en energiebedrijven, alleen of in samenwerkingsverband, die gevestigd zijn in Zuid-Nederland. Dit betreft de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Voorwaarden

  • In aanmerking komen demonstratieprojecten gericht op het aanwenden van koolstofarme technologie, die bijdragen aan duurzame energieproductie, -efficiëntie en -besparing.
  • Projecten moeten gericht zijn op innovatieve oplossingen in de gebouwde omgeving.
  • Demonstraties mogen plaatsvinden bij faciliterende partijen zoals woningcorporaties, gemeenten en bedrijven.
  • De businesscase moet onderbouwd zijn.

Bijdrage

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de projectkosten en ten hoogste € 1.500.000 per project.

Deadline en beoordeling

Aanvragen kunnen worden ingediend van 11 juni tot 27 september 2019. De beoordeling gebeurt op basis van een tenderprocedure, waarbij naast de kwaliteit van het projectplan ook aandacht wordt geschonken aan de maatschappelijke businesscase en extra aandacht bestaat voor kennisdeling met andere relevante partijen.

Ziet u kansen, neem dan contact op met uw adviseur bij Berenschot of met Irma Oosterom-van Roest via 030-291 6874 (secretariaat).