Formatie en werklastonderzoek


Welke formatie past bij uw takenpakket?

De aard, omvang en complexiteit van uw takenpakket veranderen. Bijvoorbeeld als gevolg van veranderende wetgeving, nieuwe taken, veranderende klanteisen, samenwerking, uitbesteding en toenemende automatisering. Daarmee staat u voor de uitdaging om uw formatie qua omvang, kwaliteit en samenstelling duurzaam te laten aansluiten op het takenpakket. Te veel formatie leidt tot onnodige kosten, te weinig tot een te hoge werkdruk, ontevreden medewerkers, achterstanden en kwaliteitsissues. De vraag is dan ook welke formatieomvang past bij uw organisatie en helpt om efficiënter en effectiever te werken. Een werklastonderzoek kan hierbij helpen.

Werklastonderzoek met objectieve meetgegevens

Op basis van een formatieonderzoek helpt Berenschot u te bepalen welke formatieve omvang, kwaliteit en samenstelling vereist is voor de uit te voeren taken. Hierbij combineren wij objectieve meetgegevens (denk aan benchmarkonderzoek, tijdmetingen en werklastmetingen) met documentatie omtrent uw ambities, ontwikkelingen en werkprocessen en met verdiepende interviews. Indien de formatie te krap is, geven wij aan welke taken blijven liggen en welke risico's dit heeft. Is de formatie te ruim, dan vertellen we hoe u effectiever of efficiënter kunt werken. In beide gevallen geven we een indicatie van de benodigde uitbreiding c.q. inkrimping.

Bent u benieuwd naar de optimale omvang, kwaliteit en samenstelling van uw formatie? Neem dan contact met ons op. We vertellen graag meer over de mogelijkheden van een formatie- en/of werklastonderzoek.

Nieuws

Adviseurs