Benchmark Sociaal domein


Hoe verhoudt uw formatie met betrekking tot het sociaal domein zich tot die van andere gemeenten?

De benchmark Sociaal domein biedt u inzicht in uw formatie, kosten en organisatie van uw taken op het terrein van de Participatiewet, Jeugdwet, Wmo en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten opzichte van andere gemeenten.

Binnen het sociaal domein was het jaar 2015 voor veel gemeenten vooral een jaar van transitie en transformatie. Een jaar met nieuwe inzichten en ervaringen was voor ons aanleiding om onze benchmark Sociaal domein te vernieuwen. We gaan daarom dit najaar van start met een datacollectie, houd daarom deze website in de gaten!

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over de onderzoeksmethodiek, prijs, planning en inschrijving contact op met Jeroen Gelevert via 030 291 6803.


Ook interessant