Beloning en functiewaardering


Belonen is meer dan alleen basissalaris en bonus

Beloning betekent tegenwoordig veel meer dan salaris alleen. Het staat voor alle materiële en immateriële zaken die medewerkers sturen in hun gedrag en bijdragen aan hun prestatie. Dat gaat verder dan alleen een mooi verhaal.

U moet uw belofte ook waarmaken en zorgen dat uw belofte aansluit op de dagelijkse praktijk en de daadwerkelijke beleving van uw medewerkers. Onderzoek wijst (ook) uit dat mensen niet meer gemotiveerd worden navenant het salaris stijgt. Daar is meer voor nodig. Autonomie in het werk, zingeving, de ruimte om vakmanschap verder aan te scherpen, goede begeleiding, werkplekken of gewoon waardering. Kortom, het volledige plaatje en de ervaring die past bij uw organisatie en uw medewerkers. Van de basis & bonus tot de totale beleving.

Beloningsbeleid - belonen is meer dan alleen basissalaris en bonus

Als het over beloningen gaat, richten wij ons op vijf aandachtsgebieden die het totaalpakket vormen voor een goede beloning:

  1. Basissalaris & bonus
  2. Totale beloning
  3. Employee value proposition
  4. Employee journey
  5. Employee experience

Lees verder over deze aandachtsgebieden.

Marktconforme beloning

Berenschot heeft een van de grootste databases als het gaat om de Nederlandse en Belgische markt met salarisgegevens van diverse sectoren die jaarlijks geactualiseerd wordt. Ook kunnen we u inzicht bieden in internationale salarisontwikkelingen dankzij samenwerking met een buitenlandse partner. Inzicht in de marktconformiteit van de salarissen kan een groot verloop verklaren of richting geven aan uw beloningsvisie

Functiewaardering

Hoe verhouden de diverse functies zich in verhouding tot elkaar binnen de organisatie? Wat is welke functie waard in euro’s? Een goed en stabiel functiehuis is het fundament voor uw beloningsbeleid en laat zien hoe de diverse functies in uw organisatie zich tot elkaar verhouden. Berenschot biedt verschillende systemen voor de waardering van functies, waardoor er altijd een passende systematiek voor handen is.

Meer weten over een uitgebalanceerd beloningsbeleid dat uw organisatiedoelstellingen dichterbij brengt en uw medewerkers motiveert? Of advies over functiewaardering? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Adviseurs