Functiehuis


Een functiehuis is een verzameling van (referentie)functies die voorkomen binnen een organisatie. De functies zijn op een gestructureerde wijze samengevoegd, zodat een logisch en transparant geheel ontstaat. Een functiehuis bestaat vaak uit een aantal functiefamilies waarbinnen passende functies en/of rollen zijn ingedeeld volgens een vast format. Deze families kunnen op verschillende manieren worden vastgesteld:

1.     Functiefamilie op basis van organisatie-inrichting

Definitie: De functiefamilie is gekoppeld aan het organogram c.q. de organisatorische eenheden van de organisatie.

Voorbeelden van functiefamilies: KCC, Ondernemersondersteuning, Marketing & Communicatie, HRM (of deze laatste twee samenvoegen als ‘Staf’).

2.     Functiefamilie op basis van vakgebied

Definitie: De functiefamilies zijn gekoppeld aan vakgebieden die - per vakgebied - qua taken en competenties een onderkende en herkende samenhang hebben van de onderhavige functies.

Voorbeelden van functiefamilies: Klantrelatie & omgeving, Administratie & ondersteuning, Marketing & Communicatie, HRM.

3.     Functiefamilie op basis van functionele toegevoegde waarde op het eindresultaat van de organisatie

Definitie: Functiefamilies zijn gekoppeld aan de toegevoegde waarde voor de organisatie.

Voorbeelden van functiefamilies: Uitvoering, Ondersteuning, Leidinggeven, Project- en programmamanagement, Beleid.

Hoe werkt het functiehuis?

De verschillende referentiefuncties in het functiehuis vormen de basis, waardoor organisaties geen functies meer hoeven op te stellen. Als er een nieuwe functie bij komt, wordt deze aan de hand van een paar spelregels ingedeeld in het functiehuis. Door een aantal vragen te beantwoorden, kan de organisatie zelf een passende functiebeschrijving uit het functiehuis kiezen en is de functie daarmee ingedeeld en gewaardeerd.

Voor wie is het functiehuis geschikt?

  • Het functiehuis is geschikt als basis voor diverse soorten organisaties die sturen op performance.

Relaties met andere HR-instrumenten

  • Het functiehuis legt de basis voor competentiemanagement. Het is mogelijk om het functiehuis uit te breiden met bijbehorende competenties in een competentiematrix.
  • Het functiehuis maakt de loopbaanpaden in uw organisatie inzichtelijk.

Wat doet Berenschot?

  • We ontwerpen samen met u het functiehuis.
  • We trainen de medewerkers die het instrument gaan gebruiken.
  • We wegen functies op verzoek.
  • We ondersteunen u waar nodig bij de toepassing.