Varianten in functieprofielen


Het organiseren en vastleggen van activiteiten en/of competenties in functieprofielen is een lastige opgave. De keuzes die u hierin maakt, hangen nauw samen met de inhoud en aard van de werkzaamheden binnen uw organisatie. Ook de uitstraling naar buiten is hierbij van belang. Om u op weg te helpen, zetten we in deze brochure een aantal varianten op een rijtje.

Wat is een functieprofiel precies?

Een functieprofiel beschrijft wat een werknemer aan taken en werkzaamheden uitoefent binnen een aantal afgesproken uren. Hierbij zijn verschillende varianten mogelijk, uiteenlopend van een zeer specifieke omschrijving tot een profiel met taken op een hoger abstractieniveau. Alle varianten zijn te waarderen met de functiewaarderingssystemen die Berenschot gebruikt.

Welke varianten zijn er?

varianten-functieprofielen-functieprofiel

Functieprofiel - Een functieprofiel beschrijft de plaats in de organisatie, het doel en resultaat, de kerntaken en de contactpatronen van de functie.

varianten-functieprofielen-functiereeks

Functiereeks - Een functiereeks is een verzameling functies binnen hetzelfde vakgebied, beschreven in afzonderlijke, opeenvolgende functieprofielen.

varianten-functieprofielen-functiereeks-niveau

Functiereeks met niveaubepalende taken - Dit is een combinatie van een functieprofiel en een functiereeks. De gezamenlijke kerntaken van een functie vormen hierbij de basis en bij de niveaubepalende taken staan de verschillende niveaus waarop de functie kan worden uitgeoefend specifiek beschreven en uitgedrukt.

varianten-functieprofielen-functiereeks-uitgesplitst

Functiereeks met uitgesplitste niveaubepalende kenmerken - Een functiereeks kan verder verfijnd worden met behulp van een matrix. Deze bevat ook een onderverdeling in zwaarte, waarbij elk criterium op elk niveau de niveaubepalende, essentiële kerntaken bevat.

varianten-functieprofielen-rom

Rollenmodel - Het Rollenmodel combineert functiebeschrijving met ontwikkeling en beloning. In de kern wordt de functie van de medewerker een set van rollen, uitgevoerd op een bepaald niveau. De combinatie van rollen en niveaus bepaalt de uiteindelijke zwaarte van de 'functie'. Meer weten? Lees verder over het Rollenmodel.

Uitgebreidere informatie over deze functieprofielen vindt u in onze brochure Functieprofielen: de varianten (pdf, 1.7 MB).

Relaties met andere HR-instrumenten

Een functieprofiel kunt u koppelen aan meerdere andere HR-instrumenten:

Aan de slag!

Welk functieprofiel past bij uw organisatie? Berenschot helpt u graag verder bij het structureren van werkzaamheden rond functieprofielen binnen uw organisatie. We kunnen de systematiek voor u opstellen of u ondersteunen als u deze zelf wilt ontwikkelen. Ook adviseren we u over het juiste functieformat passend bij onze functiewaarderingssystemen. Verder trainen we gebruikers van de systematiek en kunnen we de systematiek voor u koppelen met de andere HR-instrumenten. Op korte termijn stappen zetten met het opstellen van functieprofielen binnen uw organisatie? Neem dan contact op met Hans Dusseldorp op 06 - 50 25 42 46 of mail naar h.dusseldorp@berenschot.nl.