Job Profiling Systeem Plus


Het Job Profiling Systeem Plus (JPS+) is een functiewaarderingssystematiek waarbij functies worden gewaardeerd met een online tool: Berenschot Job Grading. De systematiek is geschikt voor alle soorten functies binnen een organisatie, van hoog naar laag. De online tool bestaat uit een vragenboom en bij het doorlopen ervan wordt een functie als vanzelf beoordeeld vanuit de verschillende gezichtskenmerken die Berenschot hanteert bij het wegen van een functie. Die gezichtskenmerken zijn: impact, kennis, probleemoplossing, complexiteit, leidinggeven, vaardigheden en inconvenienten.

Hoe werkt het JPS+?

De functionaris beantwoordt per gezichtskenmerk een aantal relevante functiewaarderingsvragen die volgens een logische structuur zijn opgesteld. De antwoorden rond alle gezichtskenmerken resulteren in een puntentotaal dat past binnen de vastgestelde (JPS+)grenzen van een salarisschaal. De vragenboom kan worden ingevuld door een individu of door een indelingscommissie.

Voor wie is het JPS+ geschikt?

JPS+ is geschikt voor organisaties waar regelmatig functies worden ingedeeld. De frequentie is van belang om bij degenen die met het systeem werken de juiste feeling en kennis te ontwikkelen en te behouden.

Relaties met andere HR-instrumenten

  • JPS+ is te gebruiken als basis voor beloningsbenchmarks, zowel nationaal als internationaal.
  • JPS+ kan dienen als als basis voor het ontwerpen van functiehuizen, functieniveaumatrixen en salarisstructuren.

Wat doet Berenschot?

  • We implementeren de systematiek binnen de organisatie.
  • We wegen functies op verzoek.
  • We trainen gebruikers (HR-adviseurs en leden van indelingscommissies) in de systematiek en de procedure.