Generiek functiehuis


Een functiehuis is één van de hulpmiddelen om een modern en consistent beloningsbeleid vorm te geven. Door het vaststellen en waarderen van de functies, wordt inzichtelijk hoe deze zich binnen de organisatie tot elkaar verhouden. Tevens worden zo beloningsverschillen gelegitimeerd.

Om concurrerend te kunnen blijven en snel in te kunnen spelen op veranderende marktontwikkelingen, is het essentieel dat medewerkers de juiste werkzaamheden uitoefenen. Om snel te kunnen schakelen, is een flexibel, generiek functiehuis gewenst.

In tegenstelling tot de gangbare functiehuizen, worden in een generiek functiehuis functies of rollen meer op hoofdlijnen beschreven. We kijken naar belangrijke taken, waarden en te behalen resultaten binnen de organisatie en maken onderscheid binnen de verschillende salarisschalen. Daarnaast ondersteunt een flexibel functiehuis talentmanagement en duurzame inzetbaarheid. Loopbaanpaden zijn goed in kaart te brengen, zodat voor medewerkers snel inzichtelijk is welke stappen ze kunnen maken, zowel horizontaal als verticaal.

Past een generiek functiehuis bij uw organisatie? Wij denken graag met u mee.

file-page1